Reģistrējies ManaPolise.lv
un saņem papildus bonusus!
Reģistrējies ManaPolise.lv un saņem iespēju ātri, ērti un izdevīgi pasūtīt savas apdrošināšanas polises, ka ari saņem papildus bonusus un atlaides.

Vārds *
Uzvārds *
E-pasta adrese *
Tālrunis
Mob. tālrunis
Personas kods *
Adrese
Maksātājs
Firmas nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Banka
Bankas konts
Jaunumu saņemšana
SMS paziņojumi
Kā Jūs uzzinājāt par mums?
Parole *
Apstiprināt paroli *
Ar šo apliecinu, ka atļauju AS UNIBROKKER, kā personas datu saņēmējam un personas datu operatoram, apstrādāt manus personas datus, tai skaitā personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem. Es arī piekrītu, kā sniegtās ziņas var tikt nodotas apdrošināšanas sabiedrībām apdrošināšanas riska izvērtēšanai, sagatavojot apdrošināšanas piedāvājumu vai noslēdzot apdrošināšanas līgumu.