Par KASKO polisi

Noformējot KASKO polisi, iesakām pievērst uzmanību sekojošām niansēm.

1. Noteikumi
Rūpīgi izvērtējiet Apdrosināšanas noteikumus, kas ir KASKO apdrosināšanas polises neatņemama daļa. Lielāku uzmanību pievērsiet Klienta (apdrošinātā) tiesībām un pienākumiem, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī sadaļai „Izņēmumi”.

2. Pašriski
Pastāv vairāku veidu pašriski: procentos un summā; pašrisks, kas tiek ieturēts no zaudējuma summas, vai no apdrosinājuma summas. Atcerāties: jo mazāka ir Kasko apdrošināšanas polises prēmija (cena), jo lielāki ir pašriski.

3. Apdrošinātie riski
Pievērsiet uzmanību tam, kāds risku segums tiek piedāvāts.  Standarta Kasko apdrošināšanas polise segs tādus riskus kā bojājumi un trešo personu prettiesiska darbība,  zādzība, laupīšana,  pilnīgā bojāeja . Šo standarta segumu var papildināt ar Jaunvertības, Aizvietošanas un citiem riskiem.  Izvēloties Visu risku Kasko polisi, Jūsu automašīna tiks apdrošināta pret visiem riskiem un situācijām, izņemot to, kas ir minēts polises izņēmumos.

4. Autopalīdzības pakalpojumi
Precizējiet, vai Kasko apdrošināšana paredz izmantot Autopalīdzības pakalpojumus, kādos gadījumos, cik reizes apdrosināšanas periodā, vai ir paredzēts limits šim pakalpojumam.

5. Drošības sistēmas
Atcerāties, ka Kasko apdrošināšana prasa drošības sistēmu esamību: skaņas signalizācija un rūpnīcas imobilaizers (ierīce, ka liegs zagļiem iedarbināt Jūsu automašīnas dzinēju). Taču, izvērtējot konkrētu automašīnu – apdrošinātājs var uzlikt par pienākumu papildus drošības sistēmu uzstādīšanu, piemēram, papildus kontakta/bezkontakta imobilaizers, izsekošanas sistēma, radiomeklešanas sistēma, slepenais slēdzis utt.

6. Teritorija
Ja Jūs neplānojat izbraukt ārpus Latvijas teritorijas, tad Kasko polisē var atrunāt tikai LV teritoriju. Tas nedaudz samazina Kasko polises prēmiju (cenu) salīdzinot ar Baltijas un Eiropas teritorijas segumu.  Taču jebkurā brīdī, nepieciešamības gadījumā, pastāv iespēja izdot Kasko polisei pielikumu par teritorijas paplašinājumu.

Ja Jums rodas papildus jautājumi – lūdzu sazinieties ar ManaPolise.lv Kasko apdrosināšanas speciālistiem!