Vairāk par OCTA

OCTA polise – ir garantija tam, ka apdrošināšanas kompānija kompensēs Jūsu zaudējumus, kuru Jūsu automašīna var nodarīt trešo personu īpašumam vai veselībai, kā arī apkārtējai videi.

Kopš 2004. gada 1. maija, Latvijai iestājoties ES, būtiski palielinājās atbildības limiti. Saskaņā ar 2007. gada 1. novembra grozījumiem OCTA likumā, atbildības limiti sastāda:

Zaudējumi Atbildības limits
Personai nodarīto zaudējumu limits Līdz EUR 350 000 katrai cietušajai personai, bet par ceļu satiksmes negadījumu nepārsniedzot EUR 2 500 000
Mantai nodarīto zaudējumu atlīdzības limits Līdz EUR 100 000, neatkarīgi no trešo personu skaita

OCTA ir derīga Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un visās pārējās EEZ valstīs.

OCTA polises cenu ietekmē sekojoši faktori:

  • Apdrošināšanas periods (polisi var slēgt uz 3,6,9 un 12 mēnešiem);
  • Transporta līdzekļa īpašnieks (fiziska vai juridiska persona);
  • Transporta līdzekļa reģistrācijas vieta (Rīga vai cits Latvijas reģions);
  • Transporta līdzekļa izmantošanas veids;
  • Bonus – malus (BM) klase .**

** Vienota Bonus - malus (BM) klases sistēma visiem Latvijas apdrošinātajiem tika ieviesta ar 2006.gada 01.janvāri. Saskaņā ar šo sistēmu autovadītājiem, kuri brauc bez avārijām, OCTA apdrošināšana izmaksās daudz lētāk. Pārbaudīt savu Bonus-malus klasi Jūs varat ltab.lv.

Normatīvie akti (OCTA):

  1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likums
  2. Likums Par apdrošināšanas līgumu
  3. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums
  4. Ceļu satiksmes likums