Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2018 |  Lejupielādēt MANAPOLISE.LV Lietošanas Noteikumus (PDF)

1. Vispārēja informācija
www.manapolise.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – Portāls), kas pieejama ikvienai personai sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un iegūšanai.

Portāla darbību nodrošina, uzrauga un pārvalda apdrošināšanas brokeru sabiedrība AS "UNIBROKKER" (turpmāk tekstā – Operators). www.manapolise.lv Portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā lietotājiem, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā. Portālā piedāvātie pakalpojumi un informācija ir paredzēta tikai privātai lietošanai.

Portāls, Portāla lietotājam piekrītot, ir tiesīgs informēt lietotāju par Portālā pieejamajiem jaunumiem, izmaiņām, kā arī nosūtīt pieprasīto informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru. Atrašanās Portālā lietotājam nerada līgumiskas attiecības, lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī Portālu atstāt.

Operators negarantē, ka Portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Portāls negarantē un nav nekādā veidā atbildīgs par apdrošināšanas sabiedrību un sadarbības partneru kļūdām un/vai traucējumiem to IT sistēmās. Galējo polises cenu nosaka apdrošinātājs polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atšķirties no Portālā uzrādītās. Šādos gadījumos Operators, pirms polises izrakstīšanas, informēs Portāla lietotāju par izmaiņām. Portāls patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.

Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. Operators patur tiesības mainīt Portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot šādā interneta adresē: www.manapolise.lv. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus. Portāls ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

2. Apdrošināšanas polises pasūtīšanas, apmaksas, sagatavošanas un piegādes nosacījumi

2.1. OCTA polises pasūtīšanas nosacījumi

Portālā ir iespējams pasūtīt OCTA polises no Operatora sadarbības partneriem - Apdrošināšanas sabiedrībām BALTA, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiale, ERGO Insurance SE Latvijas filiale, ADB Gjensidige Latvijas filiale, If P&C Insurance AS Latvijas filiale, Seesam Insurance AS Latvijas filiale.

Pasūtot OCTA polisi, Portāla lietotājam ir jānorāda:

 • Transportlīdzekļa valsts numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru
 • OCTA polises spēkā stāšanas datumu
 • Vārdu, Uzvārdu, personas kodu, mob. tālruņa numuru un e-pasta adresi
 • Uzņēmuma nosaukumu, reģ. apliecības numuru un adresi (ja polisi pasūta Juridiskā persona)
 • Pasta adresi (ja polises oriģinālu ir nepieciešams nogādāt pa pastu).

Operators nav atbildīgs par nepareizu vai kļūdaini noradītu un ievadītu informāciju.

2.2. Programmas „Garantētā OCTA” nosacījumi un garantijas

Programma „Garantētā OCTA”, turpmāk tekstā - Programma, ir priekšrocību programma, ko Portāls piedāvā klientiem un Portāla lietotājiem, lai veicinātu OCTA polišu noslēgšanu internetā mājas lapā www.manapolise.lv .
Programma tiek uzsākta 01.02.2011. un ir spēkā līdz brīdim, kad Portāls un Operators Programmu izbeidz.

Programmā piedalās visi Portāla lietotāji, kas Portālā ir pasūtījuši OCTA polises no Operatora sadarbības partneriem - BALTA, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiale, ERGO Insurance SE Latvijas filiale, ADB Gjensidige Latvijas filiale, If P&C Insurance AS Latvijas filiale, Seesam Insurance AS Latvijas filiale. Portāls un Operators jebkurā brīdī ir tiesīgi mainīt sadarbības partneru - apdrošināšanas sabiedrību sarakstu, uz kuriem attiecas Programmas nosacījumi, par to informējot Portāla lietotāju OCTA polises pasūtīšanas sadala.

Portāls un Operators garantē, ka sagatavos un nosūtīs Portāla lietotājam (atkarībā no izvēlētā piegādes veida) OCTA polisi un tā stāsies spēkā 15 minušu laikā no brīža, kad ir veikta Portālā pasūtītās OCTA polises apmaksa un Operators ir saņēmis un saskaņā ar šiem Noteikumiem Portāla lietotājam ir nosūtījis apstiprinājumu par šīs apmaksas saņemšanu.

Portāls un Operators garantē, ka kompensēs Portāla lietotājam vai transporta līdzekļa īpašniekam / tiesīgajam lietotājam „Administratīvo sodu par piedalīšanos ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, kuram nav OCTA”, kas ir uzlikts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24 pantu, ja šīm transporta līdzeklim Portālā ir veikts OCTA polises pasūtījums ar tekošas dienas polises spēkā stāšanas datumu un 15 minušu laikā no šī Pasūtījuma apmaksas apstiprinājuma šīm transporta līdzeklim pasūtīta OCTA polise nav stājusies spēkā.

Gadījumā, ja norādītais polises spēkā stāšanas datums ir nākamā diena vai kādā cita diena pēc nākamas, tad Portāls un Operators garantē, ka kompensēs Portāla lietotājam vai transporta līdzekļa īpašniekam / tiesīgajam lietotājam „Administratīvo sodu par piedalīšanos ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, kuram nav OCTA”, kas ir uzlikts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24 pantu, jā šīm transporta līdzeklim pasūtīta OCTA polise nav stājusies spēkā norādītājā polises spēkā stāšanas datumā.

Portāla lietotājs, kas saskaņā ar Programmas nosacījumiem ir tiesīgs saņemt kompensāciju par uzlikto sodu, apliecina, ka, pēc Operatora pieprasījuma, sniegs tam Administratīvā pārkāpuma protokolu (kopija, uzrādot oriģinālu) un apliecinājumu par soda naudas apmaksu (kvīts vai bankā aplecināta izdruka no bankas konta), kā arī citu nepieciešamo informāciju saistībā ar šo pārkāpumu.

Operators apliecina, ka ievēros konfidencialitāti un no Portāla lietotāja saņemto informāciju par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem izmantos tikai Programmas izpildes mērķim.

Operators patur sev tiesības vienpusējā kārtībā bez jebkāda brīdinājuma grozīt un/vai atcelt „Garantētā OCTA” programmu, tās noteikumus un nosacījumus.

2.3. Izņēmumi un ierobežojumi

Portāls un Operators nav atbildīgi par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam un/vai jebkurai trešai personai:

 • sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;
 • kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežoties, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;
 • kas ir radušies Portāla lietotājam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;
 • kas ir radušies Portāla lietotājam norādot nepareizu OCTA polises spēkā stāšanās datumu.

Portāla lietotājs piekrīt, ka Operātora maksimālais atbildības apmērs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam un/vai jebkurai trešai personai saskaņā ar šiem Lietošanas Noteikumiem nevar pārsniegt 500 (pieci simti) EUR.

2.4. OCTA polises apmaksas nosacījumi

Portālā pasūtītās OCTA polises ir iespējams apmaksāt:

 • ar kredītkartēm (MasterCard, Visa ) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā;
 • izmantojot SWEDBANK, SEB Banka vai Luminor Bank (Nordea) interneta banku;
 • ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski).

American Express kartes apmaksai Portālā netiek pieņemtas.

Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2.5. OCTA polises apmaksas apstiprinājums

Ja apmaksa notiek ar maksājuma karti (kredītkartēm un debetkartēm) vai izmantojot Interneta bankas tiešo pieslēgumu (banklink un e-link) un apmaksas darījums ir veiksmīgs, apmaksas apstiprinājums uzreiz tiek nosūtīts uz Portāla lietotāja noradīto e-pasta adresi.

Ja apmaksa notiek ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu, apmaksas apstiprinājums tiek nosūtīts uz Portāla lietotāja noradīto e-pasta adresi tikai pēc naudas saņemšanas uz Operatora bankas kontu.

2.6. OCTA polises sagatavošanas nosacījumi

Portālā pasūtītās OCTA polises tiek sagatavotas tikai pēc apmaksas apstiprinājuma (ja apmaksa notiek ar maksājuma karti vai izmantojot Interneta bankas tiešo pieslēgumu) vai apmaksas saņemšanas uz Operatora bankas kontu (ja apmaksa notiek ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu). Ja apmaksas apstiprinājums vai apmaksa uz bankas kontu tiek saņemta darba dienās no plkst.00:00 līdz 23:00, OCTA polise tiks sagatavota tekošajā darba dienā. Ja pasūtījums tiek apmaksāts darba dienās no plkst.23:00 līdz 24:00, brīvdienās vai svētku dienās, OCTA polise tiks sagatavota tekošajā dienā vai nākamajā dienā līdz plkst.11:00. Informācija par sagatavoto polisi tiek nosūtīta uz Portāla lietotāja noradīto e-pasta adresi, kā arī SMS veidā uz norādīto mob. tālruni.
 
Manapolise.lv un Portāla Operators neatbild par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kuri ir radušies vai var rasties Portāla lietotājam un/vai transportlīdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam lietotājam sakarā ar OCTA polises laicīgu nesagatavošanu, izņemot 2.2.p. (Programmas „Garantētā OCTA” nosacījumi un garantijas) atrunātājos gadījumos. Maksimālais Manapolise.lv un Portāla Operatora atbildības apmērs šajā gadījuma nevar pārsniegt naudas sodu, kas ir uzlikts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24 pantu, bet nevar pārsniegt 120 (viens simts divdesmit) EUR.

2.7. OCTA polises piegādes nosacījumi

Operators nodrošina Portālā pasūtītās OCTA polises piegādi, atkarībā no izvēlētā piegādes varianta:

 • nosūtīt polises kopiju uz klienta noradīto e-pasta adresi;
 • nosūtīt polises oriģinālu ierakstītā vēstulē pa pastu (pakalpojuma cena 2,00 EUR);
 • nosūtot polises kopiju pa faksu (norādot faksa numuru);

OCTA polises oriģinālu ir iesējams saņemt personīgi pie Operatora ierodoties Operatora birojā Rīgā, Cēsu ielā 31/3 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00).

3. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību un atlīdzības apmēru

3.1. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

Portāla Operatoram, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:
Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedza apdrošināšanas brokeru sabiedrība - AS UNIBROKKER, reģistrācijas numurs 40103360091, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija, tālruņa numurs: +371 67320600, faksa numurs: +371 67325152, elektroniskā pasta adrese: info@unibrokker.lv  (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu.

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv.

Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Sabiedrība izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā. Vairāk informācijas par Klientu sūdzību izskatīšanas kartību lūdzam skatīties šeit.

Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

3.2. Informācija par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru

Sabiedrības saņemamās apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmērs par tā slēdzamajiem OCTA apdrošināšanas līgumiem: BALTA – 10%, Baltijas Apdrošināšanas Nams – 10%, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle – 10%, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle – 7%, ADB Gjensidige Latvijas filiāle – 9%, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle – 8%, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle – 10%. Sabiedrības saņemamo apdrošināšanas starpnieka atlīdzību veic Apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu.

4. Apdrošināšanas termiņu skaidrojums

4.1. Pašrisks

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam.

4.2. Virsapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

4.3. Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

5. Datu aizsardzība, personas datu apstrāde un informācijas konfidencialitāte

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Portālu www.manapolise.lv, pieder tikai un vienīgi AS Unibrokker. Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas AS Unibrokker atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.

Konfidencialitāte – visa informācija, kas tiek iegūta par Portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus Portālā www.manapolise.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Nododot Portāla rīcībā savu e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Portāla lietotājs piekrīt saņemt atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem un izmaiņām Portālā www.manapolise.lv

6. Strīdu izskatīšanas kartība

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Klientu atsauksmes

Man ir ļoti laba pieredze OCTA polises iegādē ManaPolise.lv. Esmu ieteicis to arī saviem draugiem, kuri tagad arī pastāvīgi iegādājas OCTA šeit.
Ivars no Rīgas
Vislabāk man patīk, ka varu salīdzināt dažādu apdrošināšanas kompāniju cenas. Dažkārt cenu starpība ir patiesi liela. Uzskatu, ka ManaPolise.lv izmantot ir ļoti ērti un vienkārši.
Santa no Tukuma
Tā kā ikdienā ir tik daudz lietu, par ko jāatceras, man ļoti patīk, ka ManaPolise.lv sūta man atgādinājumu par to, ka tuvojas OCTA polises darbības termiņa beigas. Es tikai izvēlos izdevīgāko piedāvājumu un veicu apmaksu. Pērku polises savam auto šeit jau 2 gadus.
Larisa no Jūrmalas
Esmu lauksaimnieks un dzīvoju laukos. Lai atvieglotu apdrošināšanas iegādi, izmantoju ManaPolise.lv, jo OCTA apdrošināšanu varu iegādāties jebkurā brīdī, dažu minūšu laikā, man nekur nav jābrauc.
Guntis no Balvu rajona

Sadarbības partneri

Droši norēķini

Sadarbības partneri

Droši norēķini