Dzīvības apdrošināšana www.manapolise.lv

 

Manapolise.lv iesaka Dzīvības apdrošināšanu!

 

Dzīvības apdrošināšana savā ziņā ir drošības garants ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu tuvākajiem, jo tā ir atbildība par sevi un rūpes par savu nākotni neparedzētos gadījumos. Apdrošinot savu dzīvību, iespējams izvēlēties sev aktuālo un vēlamo mērķi, piemēram, veidojot uzkrājumus, nodrošinot savu un ģimenes finansiālo neatkarību priekšdienām vai arī kredītsaistību gadījumā, rūpējoties laicīgi par savām vecumdienām, uzkrāt naudas līdzekļus papildus valsts nodrošinātajai pensijai, finansiālsts atbalsts un tuvinieku pasargāšana apdrošinātā nāves gadījumā. Dzīvības apdrošināšana katram klientam tiek piemērota individuāli, atsevišķi izvērtējot vēlamo apdrošinājuma summu, piemērotākos apdrošināšanas riskus, kā arī ņemot vērā veselības stāvokli un finansiālās iespējas, uzkrājumu naudas iemaksas veidu un apdrošināšanas termiņu.

Par nodrošinājumu vecumdienās vajadzētu domāt jau laicīgi un iespēju robežās palielināt savu nākotnes pensijas kapitālu neatkarīgi no valsts nodrošinātā, apvienojot gan dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu veidošanu. Šādā veidā nostiprinās dzīves laikā veidotā labklājība un drošības sajūta par sevi un tuvākajiem. Piemēram, veicot regulāru apdrošināšanas maksājumu (pēc vienošanās apdrošināšanas līgumā), iespējams sakrāt ievērojamu kapitālu priekšdienām un nodrošināt materiālu aizsardzību saviem tuviniekiem, norādot viņus kā labuma guvējus apdrošinātā nāves gadījumā, atvieglojot mantošanas procesus attiecībā uz šiem līdzekļiem.

Ja dzīvības apdrošināšanas līgums kopā ar uzkrājumiem noslēgts ilgtermiņā, vismaz uz pieciem gadiem, var izmantot Latvijas likumdošanā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Papildus dzīvības apdrošināšanai iespējams arī pievienot nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ja noticis nelaimes gadījums un šajā gadījumā paredzēta kompensācija par nelaimes gadījumā gūtajām traumām vai invaliditāti, kaulu lūzumiem, pārejošu vai nepārejošu darba nespēju vai arī nepieciešama ārstēšanās slimnīcā un apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tuviniekiem, ja nelaimes gadījuma rezultātā ir zaudēta dzīvība.

 

Dzīvības apdrošināšanas var atlīdzināt šados gadījumos -

 

  • atlīdzības izmaksu sakropļojuma, invaliditātes vai nāves gadījumā;

  • kaulu lūzumu vai traumu gadījumā;

  • ārstēšanās izdevumu segšanu;

  • kritiskās (krīzes) saslimšanas.

Ja Tevi ieinteresē dzīvības apdrošināšana, sazinies ar ManaPolise komandu zvanot pa telefoniem - +371 22185555, +371 67555500 vai raksti uz info@manapolise.lv.