OCTA apdrošināšana ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Šī polise garantēti nodrošina kompensāciju cietušajam gadījumā, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, un piedalīties ceļu satiksmē bez derīgas OCTA polises ir aizliegts. Taču kāds ir sods, ja autovadītājs nav pamanījis, ka polises termiņš ir beidzies un jauna polise nav iegādāta?

Šajā rakstā uzzināsiet, kāds sods var tikt piemērots par braukšanu bez OCTA. Izpētīsim gan likumdošanas prasības, gan potenciālos riskus, ko rada šāda rīcība.

Kāds ir sods par braukšanu bez OCTA polises

Kāds ir sods par braukšanu bez OCTA polises?

Transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un sodus pārkāpumu gadījumā regulē Ceļu satiksmes likums. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 71. panta otrās daļas noteikumiem, automašīnas vadītājam, kurš piedalās ceļu satiksmē bez derīgas OCTA polises, var tikt piemērots naudas sods no septiņpadsmit līdz divdesmit četrām naudas soda vienībām, kas ir ekvivalenti 85 līdz 120 eiro. Taču ne visu transportlīdzekļu vadītājiem tiek piemērots viens soda apmērs. Ja braukšanu bez derīgas OCTA polises fiksē stacionārais radars, tad īpašniekam visos gadījumos tiek piemērots sods 350 eiro apmērā. 

Turpretī, transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam (kā tas ir gadījumā, ja transportlīdzeklis nav individuālā īpašumā, bet tiek izmantots komerciāli), kā arī tirdzniecības uzņēmumam, kurš nodod transportlīdzekli tirdzniecībā bez derīgas OCTA polises, var tikt piemērots nopietnāks sods. Šīm personām sods var būt no septiņdesmit līdz simt trīsdesmit naudas soda vienībām, kas attiecīgi atbilst 350 līdz 650 eiro. 

sods par braukšanu bez OCTA polises

Sods par braukšanu bez OCTA vadītājam un īpašniekam

Sodu par braukšanu bez OCTA polises var saņemt kā vadītājs, tā auto īpašnieks. Sodu saņems transportlīdzekļa vadītājs, ja pārkāpumu par braukšanu bez OCTA polises būs fiksējusi Ceļu policija. Savukārt, ja pārkāpumu būs fiksējis stacionārais radars, sodu saņems auto īpašnieks.

Kā iepriekš minējām, visiem transporta līdzekļu vadītājiem sods par braukšanu bez OCTA nebūs vienādā apmērā. Sods par braukšanu bez OCTA polises var tikt piemērots sekojoši:

Mopēda vadītājam var tikt piemēros sods no sešām līdz vienpadsmit naudas soda vienībām.

Cita transportlīdzekļa vadītājam — no septiņpadsmit līdz divdesmit četrām naudas soda vienībām.

Kravas automobiļa, kura pilna masa pārsniedz 12 tonnas, un autobusa, kura pilna masa pārsniedz 12 tonnas, īpašniekam (valdītājam, turētājam) — fiziskajai vai juridiskajai personai — no astoņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

Cita transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) un tirdzniecības uzņēmumam (komersantam), ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā, — fiziskajai vai juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz simt trīsdesmit naudas soda vienībām.

ceļu satiksme Rīgā

OCTA polise Latvijā ir obligāta

OCTA apdrošināšana Latvijā ir obligāta visiem, kas piedalās ceļu satiksmē ar motorizētajiem transportlīdzekļiem. Tās mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses. OCTA derīguma termiņš var būt 1,3,6,9 vai 12 mēneši.

Iegādājoties polisi, tiks izvērtēta autovadītāja Bonus Malus klase. Bonus Malus klases klasificē autovadītājus pēc to riska pakāpes, ņemot vērā, vai un cik bieži tiek izraisīti ceļu satiksmes negadījumi. Bonus Malus sistēmā ir 17 klases:

  • 1.–5. klase – paaugstināta riska klase. Autovadītājiem šajā klasē OCTA polise izmaksās dārgāk.
  • 7.–17. klase – pazemināta riska klase. Autovadītājiem šajā klasē OCTA polise izmaksās lētāk.
  • 6. klase – sākuma klase bez paaugstināta vai pazemināta riska. Pienākas jebkuram transportlīdzekļa īpašniekam, kam OCTA polise tiek izsniegta pirmo reizi.

Aprēķinātā Bonus Malus klase ir spēkā vienu gadu un tiek pārrēķināta katru septembri, kas nozīmē, ka ik gadu auto īpašniekam ir iespēja paaugstināt savu Bonus Malus klasi, vai tieši pretēji, noslīdēt par vienu vai vairāk klasēm uz leju. Ja pārskata periodā autovadītājs ir izraisījis vienu avāriju, Bonus Malus klase tiek samazināta par 30%. Ja izraisītas divas avārijas, Bonus Malus klase tiek samazināta par 50%. Savukārt, ja trīs – par 80%. Četru vai vairāku negadījumu izraisīšanas gadījumā, autovadītājam automātiski tiek piešķirta 1. klase.

Lai iegūtu augstāku Bonus Malus klasi, papildus pozitīvai negadījumu vēsturei, OCTA polisei jābūt spēkā esošai vismaz 275 dienas gadā.

Ko sedz OCTA polise?

Viens no populārākajiem jautājumiem, kas saistīts ar OCTA polises iegādi, ir — kādus zaudējumus tā sedz?OCTA apdrošināšanas gadījumā tiek kompensēti zaudējumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā un radīti trešās personas veselībai vai mantai. Tāpat tiek kompensēti arī videi nodarītie zaudējumi. Tātad, OCTA polises iegāde nenodrošinās jūs pašu un jūsu auto pret zaudējumiem, bet jūs parūpēsieties par to, lai jūsu apdrošināšanas kompānija atmaksā zaudējumus, ko jūs būsiet nodarījis trešajai personai.

Papildus finansiālajai aizsardzībai noderēs KASKO polise, kas, ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, sedz zaudējumus arī negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašniekam. Pie tam, KASKO polise sedz arī trešo personu izraisītus riskus (vandālismu, zādzības).

Pārbaudīt OCTA derīguma termiņu var Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) mājaslapā vai LTAB mobilajā lietotnē. Vietnē jāievada transportlīdzekļa reģistrācijas numurs vai šasijas numurs. Polises termiņu ir iespējams pārbaudīt arī CSDD mājaslapā vai mobilajā aplikācijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, svarīgākais, kas jāatceras, ir tas, ka OCTA polise ir dokuments, kas nodrošina kompensāciju cietušajam, gadījumā, ja, piedaloties ceļu satiksmē, izraisāt negadījumu. Latvijā polises iegāde ir obligāta, un braukšana bez derīgas OCTA ir aizliegta. To regulē Ceļu satiksmes likums, kas paredz naudas sodu par likuma neievērošanu. Tāpēc ir svarīgi sekot līdzi polises derīguma termiņam un laikus nodrošināt tās atjaunošanu. Polises termiņu var ērti pārbaudīt internetā. Šāda atbildīga pieeja nodrošinās gan jūsu, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Aicinām ikvienu autovadītāju būt atbildīgam un iegādāties OCTA polisi savlaicīgi. 

Back To Top