Ikviens auto īpašnieks ir informēts, kas ir transportlīdzekļa civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un, ka tā ir obligāti nepieciešama, lai piedalītos ceļu satiksmē. Taču tikai daļa transportlīdzekļu vadītāju ir zinoša par Bonus Malus riska klašu sistēmu. 

Bonus Malus sistēma Latvijā nav jaunums, taču vēl joprojām daudziem autovadītājiem nav īsti skaidrs, kā tā darbojas un kā noskaidrot, kura Bonus Malus klase ir piešķirta. Zināms ir vien tas, ka ar Bonus Malus klasi tiek ietekmēta katra spēkrata OCTA polises cena un, jo priekšzīmīgāka vēsture uz ceļa ir šoferim, jo izdevīgāku OCTA polises cenu piedāvā apdrošinātājs.

Apskatīsim, kā darbojas Bonus Malus sistēma, kā tā tiek noteikta un kā ietekmē OCTA polises cenu.

Kas ir Bonus Malus Klase?

Bonus Malus (BM klase) ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vienotā izvērtēšanas sistēma. Pēc šīs sistēmas vadās visas apdrošināšanas sabiedrības, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA polisei. Bonus-malus (atlaides vai piemaksas) sistēma sastāv no 17 riska klasēm, kas nosaka atlaidi vai piemaksu, slēdzot apdrošināšanas līgumu.

Riska klases tiek iedalītas sekojoši:

  • Malus klase – apdrošināšanas riska palielinājums (no 1. – 5. Bonus Malus klasei);
  • Jaunslēguma Bonus Malus klase (6. Bonus Malus klase) – klase bez noteikta riska, kuru piemēro BM subjektam, ja apdrošināšanas līgumu attiecībā uz konkrētu transportlīdzekļu BM grupas transportlīdzekli slēdz pirmo reizi. Citiem vārdiem, pirmo reizi pērkot OCTA, attiecīgās kategorijas transportlīdzeklim tiek piešķirta 6. Bonus Malus klase. 
  • Bonus klase – apdrošināšanas riska samazinājums (no 6. – 17. Bonus Malus klasei).

Nereti autovadītāji uzskata, ka Bonus Malus klasi piešķir pašai automašīnai, taču tā nav – riska klase tiek aprēķināta transportlīdzekļa īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) vai atsevišķos gadījumos transportlīdzekļa turētājam (piemēram, fiziskai vai juridiskai personai auto līzinga gadījumā) neatkarīgi no apdrošinātāja, pie kura tiek slēgts apdrošināšanas līgums. 

Dažreiz mainoties Bonus Malus klasei, auto īpašnieki cer uz izdevīgākiem OCTA polises cenas nosacījumiem pie cita apdrošinātāja. Lai gan nianses var atšķirties, ir jāpatur prātā, ka apdrošinātāji vadās pēc vienotas sistēmas un Bonus Malus datiem, nosakot konkrētās OCTA polises cenu katram auto turētājam.

Kā tiek noteikta Bonus Malus klase?

Bonus Malus klase attiecas tikai uz Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Tā tiek aprēķināta katru gadu par periodu no 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam un tiek pārskatīta katra gada 15. septembrī.

Katra transportlīdzekļa īpašnieka sākuma Bonus Malus klase ir 6. jeb Jaunslēguma BM klase. Tālāk attiecīgi katru gadu auto īpašnieks tiek izvērtēts, un viņa klase vai nu tiek palielināta vai samazināta.

Ja gada laikā ir ticis pieņemts lēmums par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar iestājušos apdrošināšanas gadījumu jeb ceļu satiksmes negadījumu, kurā ir atbildīgs autovadītājam piederošais transportlīdzeklis, Bonus Malus klase tiks samazināta. Bonus Malus klases samazinājuma apjoms atkarīgs no šādu apdrošināšanas gadījumu jeb ceļu satiksmes negadījumu skaita:

  • Par 1 apdrošināšanas gadījumu BM klasi samazina par 30%, bet ne zemāk par 1. klasi;
  • Par 2 apdrošināšanas gadījumiem BM klasi samazina par 50%, bet ne zemāk par 1. klasi;
  • Par 3 apdrošināšanas gadījumiem BM klasi samazina par 80%, bet ne zemāk par 1. klasi.
  • Par 4 un vairāk apdrošināšanas gadījumiem piešķir 1. jeb visaugstāko riska klasi.

Lai transportlīdzekļa īpašnieks iegūtu nākamo augstāko BM klasi, OCTA polisei jābūt spēkā esošai vismaz 275 dienas viena gada laikā. Ja apdrošināšanas dienu skaits nesasniedz 275 dienas, tad BM klase netiek palielināta, taču apdrošinājumā esošās dienas turpina uzkrāties nākamajā periodā.

Bonus Malus klasi pārskata, ņemot vērā 11 iepriekšējos apdrošināšanas periodus. Respektīvi, augstāko – 17. riska klasi auto īpašnieks var iegūt, ja OCTA iegādāta 11 gadu garumā pēc kārtas un nav bijis ceļu satiksmes negadījumu ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un soda punkti neietekmē BM klasi. To ietekmē tikai ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir iestājies apdrošināšanas gadījums un kuros autovadītājs ir atzīts par vainīgu, neskatoties uz to, vai ir ticis rakstīts saskaņotais paziņojums vai ir saukta Ceļu policija.

Ja esat cietusī puse, kura nav atzīta par vainīgu ceļu satiksmes negadījumā, tad Bonus Malus klase netiek ietekmēta.

Kā Bonus Malus klase ietekmē OCTA polises cenu?

Bonus Malus klase tiešā veidā ietekmē OCTA cenu. Ja auto īpašnieks ir ierindots no 1. līdz 5. Bonus Malus klasei, tad, pērkot OCTA, īpašniekam tiek piemērotas piemaksas, bet ja auto īpašnieks ieņem riska klasi no 7. līdz 17., tad auto īpašnieks saņem atlaides. 6. BM klases īpašniekiem attiecīgajā transportlīdzekļu kategorijā netiks piemērotas ne piemaksas, ne atlaides. 

Ja vienam īpašniekam pieder vairāki tās pašas kategorijas transportlīdzekļi, tad viena un tā pati Bonus Malus klase tiek piešķirta visiem automobiļiem. Arī nomainot auto, piešķirtā BM klase nemainās, jo, kā jau iepriekš minēts, tā tiek piešķirta spēkrata īpašniekam, nevis pašam transportlīdzeklim.

Jāatceras, ka Bonus Malus klase nav vienīgais faktors, kas ietekmē OCTA polises cenu. Izmaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz izvēlēto apdrošināšanas periodu (1, 3, 6, 9 vai 12 mēneši), transportlīdzekļa pilnu masu, kā arī tā reģistrācijas vietu un izmantošanas veidu.

Jautājums ir, vai ar BM klasi KASKO apdrošināšanas polise un tās cena arī tiek ietekmēta? KASKO ir brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas paredz kompensēt zaudējumus transportlīdzekļa bojājumu, zādzības vai laupīšanas gadījumā. Atšķirībā no OCTA, zaudējumi tiks kompensēti arī gadījumos, kad vainīgā persona būs apdrošināšanas ņēmējs (transportlīdzekļa vadītājs).

Taču jāņem vērā, ka katrs apdrošinātājs, nosakot konkrētās KASKO polises cenu, skatīsies uz pieteikto apdrošināšanas atlīdzības gadījumu vēsturi pie konkrētā apdrošinātāja, auto vadītāja Bonus Malus klasi un noteiks polises cenu individuāli, pēc saviem kritērijiem. Tādēļ atbilde ir – jā, Bonus Malus klase var ietekmēt arī KASKO apdrošināšanas cenu. 

Kā uzturēt labu Bonus Malus klasi?

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas nodarbina auto īpašnieku prātus, ir kā uzturēt labu Bonus Malus klasi. Viens no ieteikumiem, viennozīmīgi, ir: pašiem būt atbildīgiem un uzmanīgiem pie auto stūres, nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumus un lieki neriskēt ar pārgalvīgiem manevriem. Droša braukšana ir būtiska ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja un apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, bet, kā noskaidrojām, tā ietekmē arī automašīnas uzturēšanas izmaksas. 

Svarīgi atcerēties, ka Bonus Malus klase tiks ietekmēta, neskatoties uz to, cik liels vai mazs ir bijis izraisītais ceļu satiksmes negadījums. Tas nozīme, ka, pat ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies par nelielu sadursmi iepirkšanās centra stāvvietā, Bonus Malus klase attiecīgās kategorijas transportlīdzeklim tiks samazināta.

Turklāt, ja B kategorijas automašīna ir reģistrēta uz vienas personas vārda, bet praktiski ar auto brauc cita persona, kas izraisa ceļu satiksmes negadījumu, tad Bonus Malus klase tiks mainīta transportlīdzekļa īpašniekam. 

Back To Top