Piedaloties ceļu satiksmē, autovadītājiem ir jāpatur prātā, ka var notikt dažādas neparedzētas situācijas, tostarp ceļu satiksmes negadījums. Līdz ar to, ir būtiski zināt, kā pareizi rīkoties, ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis. Viens no variantiem ir izsaukt policiju un vadīties pēc viņu norādēm, tomēr tas var būt laikietilpīgs process. 

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti divi spēkrati un abi autovadītāji spēj vienoties par pušu atbildību šajā notikumā,  kā arī nav nodarīts kaitējums personas veselībai, tad var iztikt arī ar saskaņotā paziņojuma par ceļu satiksmes negadījumu veidlapas aizpildīšanu, un turpināt savas gaitas bez likumsargu iesaistes.

Apskatīsim, kas ir saskaņotais paziņojums, kur to atrast un kā pareizi aizpildīt.

Kas ir saskaņotais paziņojums?

Saskaņotais paziņojums ir veidlapa, kuru aizpilda abas iesaistītās puses ceļu satiksmes negadījumā – tajā tiek aprakstīti negadījuma apstākļi, par kuriem piekrīt un spēj vienoties abi transportlīdzekļa vadītāji, apstiprinot to ar savu parakstu. 

Saskaņotā paziņojuma mērķis ir pietiekami skaidri aprakstīt un attēlot ceļu satiksmes negadījuma notikuma apstākļus un gaitu. Saskaņoto paziņojumu izmanto, iesniedzot to apdrošinātājiem, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumā radušos zaudējumus.

Kāpēc ir vērts aizpildīt saskaņoto paziņojumu?

Saskaņotais paziņojums ir ērts veids, kā fiksēt un reģistrēt ceļu satiksmes negadījumu bez likumsargu iesaistes, it īpaši ja transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ nav iespējams turpināt ceļu. 

Bieži vien Ceļu policija nevar ierasties notikuma vietā pāris minūšu laikā. Ja negadījums ir neliels un bez cietušajiem, notikuma vietā var nākties gaidīt pat vairākas stundas, līdz ar to saskaņotais paziņojums ir lielisks risinājums, lai negadījumu fiksētu un visi iesaistītie varētu turpināt savas gaitas.

Kad ir jāsauc ceļu policija un kad var iztikt ar saskaņoto paziņojumu?

Saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu var aizpildīt, ja:

 • Negadījumā ir iesaistīti divi auto;
 • Nevienam no tiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ būtu nepieciešama evakuācija un ir iespējams turpināt ceļu;
 • Negadījumā nav cietuši cilvēki;
 • Nav bojāta trešās personas manta;
 • Starp autovadītājiem nav strīda par negadījuma apstākļiem un viņi spēj vienoties par pušu atbildību.

Ir jāsauc Ceļu policija un jāvadās pēc viņu norādēm, ja:

 • Autovadītāji nespēj vienoties par notikušā apstākļiem un kāda no pusēm nepiekrīt aizpildīt saskaņoto paziņojumu;
 • Ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti vairāk kā divi transportlīdzekļi;
 • Auto ir radušies bojājumi, kuru dēļ nevar turpināt ceļu un ir nepieciešama evakuācija;
 • Ir cietuši cilvēki;
 • Ir nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
 • Ja negadījuma izraisītājs ir pametis notikuma vietu.

Daži piemēri: ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums lielveikala autostāvvietā, kurā iesaistīti divi transportlīdzekļi, bojājumi ir nelieli, kā arī nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai un abi auto vadītāji spēj vienoties par notikušā apstākļiem, var droši aizpildīt saskaņoto paziņojumu un turpināt savas dienas gaitas. 

Savukārt, ja ir noticis negadījums starp divām automašīnām, kā rezultātā viens spēkrats ir ieslīdējis mājas sienā vai sētā, tas nozīmē, ka ir bojāta trešās personas manta, un būs jāsauc Ceļu policija. 

Arī gadījumos, kad ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistītas 3 automašīnas, neskatoties uz to, vai autovadītāji spēj vienoties, būs jāsauc Ceļu policija.

Kur atrast saskaņoto paziņojumu?

Saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu var aizpildīt gan fiziskas veidlapas formā, gan elektroniski, izmantojot mobilo aplikāciju.

Saskaņotā protokola veidlapas papīra formātā var saņemt degvielas uzpildes stacijās vai Ceļu Satiskmes drošības direkcijas filiālēs, kā arī apdrošināšanas sabiedrībās. To nevar izdrukāt paša spēkiem, jo viena veidlapa sastāv no oriģināla un kopijas. 

Tomēr visērtāk saskaņoto paziņojumu ir aizpildīt elektroniski Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) OCTA mobilajā lietotnē.

Kā pareizi aizpildīt saskaņoto paziņojumu?

Gan papīra veidlapas, gan elektroniskā saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas principi ir vienādi. Šoreiz apskatīsim mobilās versijas saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas gaitu.

Kā jau iepriekš minēts, pirmais solis ir aplikācijas uzstādīšana telefonā un lietotāja profila izveide. To ir nepieciešams darīt abiem autovadītājiem.

Pēc autorizēšanās lietotnē, abiem negadījumā iesaistītajiem ir jāizvēlas funkcija “Fiksēt negadījumu”:

 • Veiciet foto vai video uzņēmumus no negadījuma vietas. Nofotografējiet automašīnām redzamos bojājumus.
 • Izveidojiet savienojumu starp ierīcēm.
 • Izvēlieties aizpildīt saskaņoto paziņojumu kā vadītājs A vai vadītājs B. Ierīcē B ievadiet autorizācijas kodu, kas ir redzams ierīcē A. Ja izvēlējāties vadītāja A lomu, tad jums būs jānorāda negadījuma laiks un vieta. Vadītājs B šo informāciju varēs redzēt savā ierīcē pirms saskaņotā paziņojuma apstiprināšanas. Latvijā reģistrēto spēkratu dati aizpildīsies automātiski no LTAB datu bāzes. Ja nepieciešams, veiciet datu korekciju. 
 • Ja ceļu satiksmes negadījumā ir liecinieki, pievienojiet informāciju par tiem. Katrai no pusēm ir jāreģistrē negadījuma apstākļi tikai par sava transportlīdzekļa manevriem negadījuma brīdī.
 • Atzīmējiet bojātās vietas abiem transporlīdzekļiem un aprakstiet redzamos bojājumus.
 • Lietotne automātiski noteiks jūsu atrašanās vietu, bet ja nepieciešams, to ir iespējams precizēt.
 • Vadītājs A izveido negadījuma shēmu. Vadītājs B to redzēs savā ierīcē un to vai nu apstiprina vai noraida. Noraidīšanas gadījumā shēma būs jāpārtaisa, līdz tai piekritīs abi autovadītāji.

Citu svarīgu informāciju par negadījuma apstākļiem var ievadīt gan rakstot, gan ierakstot balss ziņu.

Kad visi dati ir ievadīti un negadījuma apraksts ir veikts, un abas puses to ir pārbaudījušas, apstipriniet saskaņoto paziņojumu. Aizpildītais saskaņotais paziņojums tiks saglabāts lietotāja profilā.

Kas notiek pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas?

Ja pretendējat uz apdrošināšanas atlīdzību, ir jāvēršas pie negadījumu izraisījušās puses apdrošinātāja 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža. Ja saskaņotais paziņojums ir aizpildīts aplikācijā, to var ērti nosūtīt apdrošinātājiem elektroniskā formātā. 

Ja esat negadījumu izraisījusī puse, jums 10 dienu laikā obligāti par to jāpaziņo savam apdrošinātājam.

Aizpildītu saskaņoto paziņojumu abas puses var autorizēt ar elektronisko parakstu, un tas ir saistošs ikvienam apdrošinātājam.

Visbiežāk pieļautās kļūdas, aizpildot saskaņoto paziņojumu

Lai gan saskaņotā paziņojuma veidlapa ir gana detalizēta, bieži vien tiek pieļautas gan mazākas, gan lielākas kļūdas:

 • Nepietiekami detalizēts negadījuma apraksts – nav norādīts kustības virziens, tiek sajaukti auto numuri veidlapās, ja kādai no automašīnām ir piekabe, nav norādīts piekabes reģistrācijas numurs, utml.;
 • Autovadītāji nespēj vienoties par notikušā apstākļiem un detaļām;
 • Neprecīzi attēlota ceļu satiksmes negadījuma shēma – vieta, adrese, laiks.

Mutiska vienošanās ir visbiežākā kļūda

Nereti ceļu satiksmes negadījumu izraisījušais autovadītājs vēlas vienoties par zaudējumu atlīdzināšanu mutiski, jo, izraisot negadījumu, vainīgajai pusei tiek ietekmēta bonus-malus klase, līdz ar to arī turpmākā OCTA apdrošināšanas cena. 

Mutiska vienošanās ir visbiežākā kļūda, kas padara apdrošināšanas atlīdzības procesu praktiski neiespējamu. Paturi prātā, ka saskaņoto paziņojumu lasīs trešā puse, kura nav bijusi klāt negadījuma vietā un nezina notikušā apstākļus, tādēļ, aizpildot saskaņoto paziņojumu, ir jābūt cik vien iespējams precīzam un detalizētam.

Pievērs uzmanību šīm detaļām, lai pēc tam nesaskartos ar sarežģījumiem apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanas procesā. Tāpat arī savlaicīgi parūpējies par sava auto apdrošināšanu, noskaidrojot kur un kā pirkt OCTA polisi ar visizdevīgākajiem nosacījumiem. OCTA polise ir obligāta visiem transportlīdzekļiem. Savukārt papildus riskiem noderīga būs arī KASKO apdrošināšana, kas segs zaudējumus arī vainīgā spēkrata vadītājam.

Saskaņotais paziņojums būtiski atvieglo ceļu satiksmi

Atceries! Saskaņotā paziņojuma mērķis ir ne tikai atvieglot ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanu iesaistītajām pusēm, lai nebūtu jāgaida likumsargi, bet tas arī būtiski ietekmē situāciju uz ceļa, lieki nebloķējot satiksmi, neizraisot sastrēgumus un bīstamas situācijas uz ceļa citiem transportlīdzekļu vadītājiem. Tāpat arī saskaņotais paziņojums ļauj atrisināt situāciju pašiem iesaistītajiem, izvairoties no nelietderīgas ceļu policijas resursu izmantošanas.

Parūpējies par savu un sava auto drošību uz ceļa laikus!

Back To Top