Ikviens autovadītājs ir informēts par nepieciešamību veikt auto obligāto tehnisko apskati. Valsts transportlīdzekļu tehniskās apskates mērķis ir garantēt, ka visi transportlīdzekļi, kas piedalās ceļu satiksmē, ir droši un atbilst tehniskajiem standartiem. Tehnisko apskati var veikt vairākās Latvijas tehniskās apskates stacijās.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.pantu, tehniskās apskates biežums ir atkarīgs no transportlīdzekļa reģistrācijas datuma, kategorijas un pielietojuma veida. Apskate var būt jāveic katrus 24, 12 vai 6 mēnešus. 

kas tiek pārbaudīts tehniskajā apskatē

Kas tiek pārbaudīts tehniskajā apskatē? 

Ikgadējā transportlīdzekļa tehniskā apskate tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”. Tehniskajā apskatē tiek pārbaudīti vairāki automašīnas aspekti, tai skaitā apgaismes ierīces, atgāžu daudzums, bremžu sistēmas stāvoklis un ritošās daļas stāvoklis. Apskatīsim sīkāk populārākos no tiem.

Apgaismes ierīces

Viena no automašīnas daļām, kas tiek pārbaudīta tehniskās apskates laikā, ir apgaismes ierīces. Tiek pārbaudīts vai strādā visi lukturi un gaismas — priekšējie lukturi (tuvās, tālās gaismas, priekšējie miglas lukturi un pagrieziena rādītāji), aizmugurējie lukturi (bremžu lukturi, miglas lukturi, atpakaļgaita un pagrieziena rādītāji), kā arī numura apgaismojums.

Noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa norādīts, ka tiks pārbaudīts vismaz viens vai vairāki lukturu, atstarotāju un elektroiekārtu grupas elementi:

 • Galvenie lukturi
 • Gabarītlukturi, kontūrgaismas lukturi un dienas gaitas lukturi
 • Bremžu lukturi
 • Virzienrādītāju lukturi un avārijas brīdinājuma gaismas signāls
 • Priekšējie un aizmugurējie miglas lukturi
 • Atpakaļgaitas lukturi
 • Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturi
 • Aizmugurējie atstarotāji, atstarojošās pamanāmības zīmes, aizmugurējās pazīšanas zīmes
 • Apgaismes iekārtu obligātie indikatori
 • Elektriskie savienojumi starp velkošo transportlīdzekli un piekabi vai puspiekabi
 • Vadi
 • Neobligātie lukturi (papildu gaismas ierīces)
 • Akumulators
auto atgāzes

Atgāžu daudzums

Tehniskās apskates laikā tiks pārbaudīts kaitīgo izmešu daudzums un pieļaujamās atgāzes. Sīkāku informāciju par atgāzu normām var apskatīt Ministru kabineta izstrādātajos normatīvos “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” 8.2 punktā “Izplūdes gāzu emisijas”. Apskatīsim divas galvenās prasības, kas atrunātas šajā likumā.

Prasības

A1. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar izgatavotāja uzstādīto emisiju kontroles aprīkojumu un kartera ventilāciju. Emisiju kontroles aprīkojumu elementiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Nav pieļaujami emisiju kontroles aprīkojuma bojājumi vai pārveidojumi.

A2. Ja paredzēti kļūmes vai bojājuma indikatori mēraparātu panelī, tiem jādarbojas, jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas. Ne kļūmes vai bojājuma indikators, ne OBD, kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni, nedrīkst norādīt uz kļūmi sistēmas darbībā.

bremžu sistēmas pārbaude

Bremžu sistēmas stāvoklis

Tāpat tiek pārbaudīta bremžu sistēma. Inspektors var pārbaudīt, vai nav nodiluši bremžu kluči, bremžu diski, vai nav ieplaisājušas bremžu trubiņas, vai nav sarūsējuši bremžu disku dubļu sargi. Tāpat tiks pārbaudīta bremžu darbība, tai skaitā, efektivitāte, ripojošās daļas pretestība, procentuālā bremzēšanas spēka atšķirība. 

Noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa norādīts, ka tiks pārbaudīts vismaz viens vai vairāki šīs grupas elementi:

 • Mehāniskais stāvoklis un darbība
 • Darba bremžu darbība un efektivitāte
 • Papildu (avārijas) bremžu darbība un efektivitāte
 • Stāvbremzes darbība un efektivitāte
 • Papildbremžu darbības rādītāji
 • Bremžu pretbloķēšanas sistēma
 • Elektroniskā bremžu sistēma (EBS)
 • Bremžu šķidrums
ritošās daļas pārbaude

Ritošās daļas stāvoklis

Ritošās daļas pārbaude ietver, piemēram, riteņu, rumbu, gultņu un amortizatoru pārbaudi. Tiek pārbaudīts, vai tie atbilst drošības standartiem un ir piemēroti lietošanai.

Noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa norādīts, ka tiks pārbaudīts vismaz viens vai vairāki šīs grupas elementi:

 • Asis
  • Tilta sija, pusass
  • Grozāmā ass
  • Riteņu gultņi
 • Riteņi un riepas
  • Riteņa rumba
  • Riteņi
  • Riepas
 • Balstiekārta
  • Atsperojums un stabilizators
  • Amortizatori
  • Torsioni, balstiekārtas sviras
  • Balstiekārtas šarnīri
  • Pneimatiskā balstiekārta

Tehniskā apskate – vērtējumi

Kad tiek veikta transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa apskate, visi konstatētie trūkumi un bojājumi tiek novērtēti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 295. Saskaņā ar CSDD publicēto tehniskā stāvokļa vērtēšanas sistēmu, tiek izmantoti sekojoši vērtējumi:

1 – sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes drošību. Transportlīdzeklim tiek izsniegta tehniskās apskates uzlīme, kurā norādīts periodiskās tehniskās apskates derīguma termiņš.

2 – būtisks trūkums vai bojājums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību. Transportlīdzeklim tiek izsniegta tehniskās apskates uzlīme, kurā termiņš, līdz kuram atļauts piedalīties ceļu satiksmē, tiek norādīts uz melna fona (turpmāk – pagaidu atļauja). Šādu transportlīdzekli Latvijā atļauts ekspluatēt 30 dienas, sākot no pamatpārbaudes veikšanas datuma. Transportlīdzeklim ir jānovērš konstatētie trūkumi vai bojājumi un jāveic atkārtota pārbaude.

3 – bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību. Transportlīdzeklim netiek izsniegta tehniskās apskates uzlīme un tā ekspluatācija līdz trūkumu vai bojājumu novēršanai ir aizliegta. Transportlīdzeklim ir jānovērš konstatētie trūkumi vai bojājumi un jāveic pamatpārbaude.

0 – transportlīdzeklim trūkumi vai bojājumi nav konstatēti. Transportlīdzeklim tiek izsniegta tehniskās apskates uzlīme, kurā norādīts periodiskās tehniskās apskates derīguma termiņš.

Atkārtota tehniskā apskate

Ja pamatpārbaudē transportlīdzeklis ir saņēmis vērtējumu “2” un kopš tā nav pagājušas vairāk kā 30 dienas, tiek veikta atkārtotā pārbaude. Šajā atkārtotajā pārbaudē tiek pārbaudīts, vai ir novērsti bojājumi vai trūkumi, kas tika konstatēti pamatpārbaudē. Ja atkārtotajā pārbaudē tiek konstatēts, ka nav novērsti iepriekšējie bojājumi, spēkā paliek esošās pagaidu atļaujas termiņš.

Tehnisko apskati Latvijā var veikt vairākās stacijās:

 • Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle
 • Rūpniecības iela 3, Alūksne
 • Robežiela 1, Balvi
 • Upmalas iela 2, Bauska
 • J.Poruka iela 22, Cēsis
 • Kraujas iela 3, Daugavpils
 • Liepājas šoseja 29, Dobele
 • Krasta iela 12a, Grobiņa
 • Parka iela 2, Gulbene
 • Ā.Elksnes iela 2, Jēkabpils
 • Aviācijas iela 40b, Jelgava
 • Lielupes iela 28a, Jūrmala
 • Indras iela 28c, Krāslava
 • Planīcas iela 69, Kuldīga
 • Brīvības iela 148, Liepāja
 • Mehanizācijas iela 8, Limbaži
 • Rūpniecības iela 2e, Ludza
 • Saules iela 60, Madona
 • Austrumu iela 14, Ogre
 • Brīvības iela 76, Preiļi
 • Jupatovkas iela 1a, Rēzekne
 • Antenas iela 2, Rīga
 • Saldus apvedceļš 10, Saldus
 • Vidzemes šoseja 46.km, Siguldas nov.
 • Fr.Blumbaha iela 11, Talsi
 • Vilkājas iela 9A, Tukums
 • Varoņu iela 51, Valka
 • E.Lācera iela 3, Valmiera
 • Ganību iela 154a, Ventspils

Kopsavilkumā, tehniskā apskate ir obligāta procedūra, kuru transportlīdzekļiem nepieciešams veikt noteiktos laika intervālos. Šī pārbaude nodrošina, ka transportlīdzeklis atbilst visiem drošības un tehniskajiem standartiem, nodrošinot drošību gan pašam tā vadītājam, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Pārbaudes rezultātā tiek izsniegts vērtējums, kurš nosaka transportlīdzekļa turpmāko izmantošanas atļauju un nepieciešamību novērst atklātos defektus. Lietotas automašīnas iegāde ir saistīta ar dažādiem tehniskiem riskiem, tāpēc ir sevišķi būtiski pārbaudīt auto vēsturi pirms tehniskās apskates. Pēc veiksmīgas apskates iziešanas, nevar aizmirst arī par OCTA polises iegādi, kas, tāpat kā tehniskā apskate, ir obligāta visiem transportlīdzekļiem. 

Vairāk par valsts transportlīdzekļu tehnisko apskati varat uzzināt Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas mājaslapā csdd.lv.

Back To Top