Auto pārrakstīšana ir būtisks solis, lai nodrošinātu tiesisko un finansiālo skaidrību transportlīdzekļa īpašuma tiesību maiņas gadījumā. Pareizi veikta pārrakstīšana novērš juridiskus strīdus un potenciālus finansiālus zaudējumus. Tādēļ ir ļoti svarīgi veikt auto pārrakstīšanu korekti.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kāds ir auto pārrakstīšanas process un kas tam nepieciešams, kā arī to, kāpēc savu jauno auto ir svarīgi apdrošināt. 

Auto pārrakstīšanas process

Auto pārrakstīšanas process

Auto pārrakstīšanas process sevī ietver četrus būtiskus soļus: līguma noformēšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju CSDD un apmaksas veikšanu, kā arī apliecības saņemšanu. Apskatīsim katru no šiem soļiem detalizētāk.

Solis 1: Auto pirkšanas-pārdošanas līguma noformēšana 

Pirmais solis auto pārrakstīšanas procesā ir pirkšanas-pārdošanas līguma noformēšana. Tajā jābūt iekļautiem: abu pušu identifikācijas datiem, transportlīdzekļa aprakstam, pārdošanas noteikumiem, kā arī pārdevēja un pircēja pienākumiem.

CSDD atrunāti arī transportlīdzekļa pārdošanas nosacījumi, kas ir:

 • Transportlīdzekli atļauts pārdot juridiskai personai vai pilngadību sasniegušai fiziskai personai, vai fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu (ja transportlīdzekli atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma);
 • Pārdodot transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu, Tirdzniecības reģistrā noformē īpašumtiesību apliecību;
 • Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu transportlīdzekli, tā reģistrācijas apliecības sadaļā “Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu” norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu.

Ar visiem noteikumiem var iepazīties CSDD sadaļā “Transportlīdzekļa pārdošanas nosacījumi”.

Solis 2: Nepieciešamie dokumenti

Īpašuma tiesību maiņu būs nepieciešams reģistrēt, līdz ar to jāsagatavo sekojoši dokumenti: 

 • Transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts VIN;
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
 • Dokumentu iesniedzēja pase vai ID karte. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • Ārvalstu juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Solis 3: Reģistrācijas maksa 

Reģistrējot transportlīdzekļu īpašnieku maiņu, par pakalpojumu būs jāmaksā. Saskaņā ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas mājaslapā esošo informāciju, ar auto reģistrāciju ir saistīti sekojoši maksājumi:

 • Īpašnieka maiņas noformēšana, reģistrācija un reģistrācijas apliecība (maksājumu veic ieguvējs) – 26,37 EUR
 • Noņemšana no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites (maksājumu veic atsavinātājs) – 3,02 EUR
 • Par katra nodokļa iekasēšanu, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē – 1,20 EUR
 • Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā – 1,98 EUR
 • Par katra nodokļa iekasēšanu e-CSDD – 1,02 EUR

Tāpat būs jānomaksā valsts noteiktie nodokļi, piemēram, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Aicinām sekot līdzi aktuālajām cenām CSDD mājaslapā.

Solis 4: Vēršanās Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) vai citā attiecīgajā iestādē 

Īpašuma tiesību maiņa un reģistrācija ir iespējama gan elektroniski, gan klātienē. Apskatīsim, kā tas notiek katrā no šiem gadījumiem.

Kā pārrakstīt auto attālināti

Visvienkāršāk auto pārrakstīšanu būs veikt elektroniski e-CSDD. Jāveic vien pāris soļi:

 1. Pircējs e-CSDD izdara pieteikuma atzīmi;
 2. Pārdevējs e-CSDD šo pieteikuma atzīmi piecu dienu laikā apstiprina;
 3. Pircējs reģistrē īpašnieka maiņu e-CSDD vai kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Svarīgi atcerēties! Ja īpašnieka maiņu veic uzskaitē esošam transportlīdzeklim, pārdevējam apstiprinot īpašnieka maiņu, tiek veikta noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Par to sīkāk var lasīt CSDD sadaļā “Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā e-CSDD”.

Pēc auto pārrakstīšanas, nepieciešams saņemt reģistrācijas apliecību. Arī šis ir salīdzinoši vienkāršs process:

 1. Piesakiet e-CSDD reģistrācijas apliecības saņemšanu;
 2. Veiciet apmaksu;
 3. Saņemiet apliecību pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vai klientu apkalpošanas centrā (uzrādot pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu un savu personu apliecinošu dokumentu).

Reģistrācija CSDD klientu apkalpošanas centrā

Reģistrāciju klātienē (jebkurā CSDD nodaļā) var veikt pircējs vai viņa pilnvarota persona, uzrādot: transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, personu apliecinošu dokumentu.

auto apdrošināšana

OCTA Apdrošināšana 

Brīdī, kad auto īpašumtiesības ir nodotas jaunajam auto īpašniekam, pārdevēja obligātā civiltiesiskā atbildība jeb OCTA polise beidz darboties. 

OCTA ir saīsinājums no “Obligātā Civiltiesiskās Atbildības Apdrošināšana”. Šī ir Latvijā obligāta automašīnu apdrošināšanas forma, kas nodrošina segumu pret finansiāliem zaudējumiem, ko autovadītājs var radīt trešajām personām, ja notiek negadījums, kurā iesaistīta apdrošinātā automašīna. Bez tās piedalīties ceļu satiksmē ir aizliegts.

Līdz ar to, pēc auto pārrakstīšanas jaunajam automašīnas īpašniekam nepieciešams iegādāties jaunu OCTA polisi. Jāņem vērā, ka, ja jauns OCTA līgums tiek slēgts pirms īpašnieka maiņas reģistrācijas, reģistrācijas dokumenta numura vietā izmanto šī apliecinājuma numuru. Polisi var iegādāties uz vairākiem termiņiem – 1, 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem. Tās noformēšana elektroniski parasti aizņem vien pāris minūtes. OCTA pašapkalpošanās termināļi atrodas CSDD klientu apkalpošanas nodaļās visā Latvijas teritorijā.

KASKO Apdrošināšana 

Jaunajam auto īpašniekam var būt noderīga arī KASKO apdrošināšana. Atšķirībā no OCTA, šī polise apdrošina arī pašu auto īpašnieku un tā auto, gadījumā, kad notiek ceļu satiksmes negadījums. Turklāt lielākā daļa KASKO apdrošināšanas polišu ietver papildu segumus, piemēram, sadursmi ar dzīvnieku, palīdzību uz ceļa, autovadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanu, u.c.

Pēc auto pārrakstīšanas, jūs varat noformēt KASKO apdrošināšanu, sazinoties ar apdrošināšanas kompāniju vai izmantojot tiešsaistes platformas. Parasti būs nepieciešams sniegt informāciju par auto reģistrācijas numuru, reģistrācijas apliecības numuru, savu personīgo informāciju, kā arī informāciju par auto drošības sistēmām. Apdrošināšanas speciālists jums palīdzēs izvēlēties piemērotāko apdrošināšanas segumu, kas atbilst jūsu vajadzībām un budžetam.

Apkopojot visu iepriekš minēto, auto pārrakstīšana ir process, kurā automašīnas esošais īpašnieks nodod savas īpašumtiesības uz automašīnu jaunam īpašniekam. Tas ir būtisks solis, pērkot vai pārdodot lietotu automašīnu. Svarīgi atcerēties, ka pēc auto pārrakstīšanas nepieciešams noformēt jaunu OCTA polisi.

Aicinām ikvienu lasītāju un topošo auto īpašnieku rīkoties atbildīgi un gādāt par pareizu dokumentu noformēšanu un auto apdrošināšanu.

Back To Top