KASKO apdrošināšana ir būtisks drošības elements katram auto īpašniekam, nodrošinot finansiālu aizsardzību pret dažādām negadījumu sekām – no viegliem skrāpējumiem auto virsbūvē līdz pilnīgai transportlīdzekļa bojāejai. Tās nozīmīgumu nevar novērtēt par zemu, jo īpaši ņemot vērā visas potenciāli bīstamās situācijas uz ceļa. Tomēr KASKO polises cenu ievērojami ietekmē vairāki faktori, starp kuriem svarīgu lomu spēlē pašrisks – koncepts, kas bieži var šķist mulsinošs. Šajā rakstā sniegsim skaidrojumu par to, kas ir pašrisks, tā ietekmi uz KASKO polises cenu, kā arī saskaņoto paziņojumu nozīmi un to, kāpēc, pieņemot lēmumus par apdrošināšanu, nevar aizmirst pārbaudīt OCTA derīguma termiņu.

Kas ir KASKO pašrisks?

KASKO pašrisks ir fiksēta summa, ko apdrošināšanas ņēmējs apņemas segt no saviem līdzekļiem situācijā, kad notiek apdrošināšanas gadījums. Pašrisku var uzskatīt par risku dalīšanas mehānismu starp apdrošinātāju un polises pircēju, veicinot atbildīgāku braukšanu un samazinot maznozīmīgu prasību skaitu.

Piemēram, ja jūsu auto tiek bojāts avārijā un remonta izmaksas ir 1500 eiro, bet jūsu pašrisks ir 300 eiro, tad jums pašiem jāsedz 300 eiro no kopējām izmaksām, un atlikušos 1200 eiro segs apdrošinātājs. Tādējādi, jo augstāks pašrisks, jo zemāka būs jūsu KASKO polises cena, jo apdrošinātājs uzņemas mazāku finansiālo risku. Jāatceras, ka tas darbojas arī otrādāk – zemāks pašrisks nozīmē augstāku polises cenu, bet mazāku finansiālo slogu brīdī, kad iestājas apdrošināšanas gadījums.

Dažādi pašrisku līmeņi ļauj autovadītājiem pielāgot savu KASKO polisi atbilstoši personīgajai risku tolerancei un finansiālajai situācijai. 

saskrāpēta mašīna

OCTA un KASKO: galvenās atšķirības

Latvijā OCTA  jeb sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana ir juridiski obligāta prasība, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja jūsu vadītais transportlīdzeklis izraisa ceļu satiksmes negadījumu, cietušās puses var saņemt kompensāciju par radītajiem zaudējumiem vai traumām. Tātad, OCTA galvenokārt aizsargā nevis pašu apdrošināšanas ņēmēju, bet gan trešās personas, kas var ciest vai gūt zaudējumus jūsu izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. Turklāt, par braukšanu bez derīgas OCTA polises tiek piemērots naudas sods, tādēļ ir svarīgi sekot līdzi un pārbaudīt savas OCTA polises derīguma termiņu un laikus parūpēties par tās atjaunošanu.

Atšķirībā no OCTA, KASKO ir brīvprātīga apdrošināšana, kas piedāvā plašāku aizsardzību – tā sedz zaudējumus vai bojājumus, kas nodarīti paša apdrošināšanas ņēmēja transportlīdzeklim, neatkarīgi no tā, kurš ir bijis vainīgais ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. KASKO apdrošināšanas segums var ietvert avārijas, transportlīdzekļa zādzības vai bojājumu riskus, dabas stihiju radītus bojājumus, kā arī tādus pakalpojumus kā palīdzība uz ceļa un virkni citu risku un pakalpojumu. KASKO apdrošināšana ir elastīgs apdrošināšanas veids ar dažādām seguma iespējām un pašrisku līmeņiem, atbilstoši klienta vajadzībām un finansiālajām iespējām.

Saprotot galvenās atšķirības starp OCTA un KASKO, ir svarīgi atcerēties, ka OCTA nodrošina pamata juridisko aizsardzību pret trešo personu prasībām, bet neaizsargā paša auto īpašnieka īpašumu. Tāpēc, lai pilnībā aizsargātu sevi un savu auto, ieteicams papildus OCTA polisei iegādāties arī KASKO apdrošināšanu. 

Svarīgākie jautājumi, ko uzdot pirms KASKO polises iegādes

Pirms KASKO polises iegādes ir būtiski būt pilnībā informētam par tās nosacījumiem, segumu un, protams, pašrisku. Šie jautājumi palīdzēs jums izzināt un izprast svarīgākos aspektus, un pieņemt informētu lēmumu, nodrošinot, ka polise atbilst jūsu vajadzībām un finansiālajai situācijai. Pirms līguma noslēgšanas noskaidrojiet:

  1. Kādus riskus sedz KASKO apdrošināšanas polise? Noskaidrojiet, vai apdrošināšanas polise segs visus jums svarīgos riskus, piemēram, zādzības, avārijas radītos bojājumus, dabas stihijas un trešo personu radītus bojājumus.
  2. Kāds ir apdrošināšanas pašrisks un kādos gadījumos tas tiek piemērots? Saprotiet, cik liels ir pašrisks un kādos apstākļos tas tiks piemērots. Tas ir īpaši svarīgi, jo pašriska līmenis tieši ietekmēs jūsu polises cenu.
  3. Vai ir iespējami dažādi pašrisku līmeņi un kā tie ietekmē polises cenu? Noskaidrojiet, kādas ir pieejamās dažādu apjomu pašriska opcijas, un to, kā mainot pašrisku, mainās polises cena.
  4. Kā tiek aprēķināta KASKO apdrošināšanas polises cena? Noskaidrojiet visus faktorus, kas ietekmē polises cenu – tie var būt tādi faktori kā jūsu autovadīšanas stāžs, apdrošināšanas vēsture, kā arī transportlīdzekļa marka, modelis, izlaiduma gads un citi aspekti.
  5. Kādi ir apdrošināšanas polises seguma izņēmumi? Ļoti svarīgi ir zināt, kādas situācijas vai bojājumi netiek segti apdrošināšanas polises ietvaros – tā varēsiet izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem.
  6. Kāds ir apdrošināšanas gadījumu pieteikšanas process? Saprotiet, kādi soļi jums būs jāveic, lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzību, un cik ilgs laiks var būt nepieciešams atlīdzības izmaksas saņemšanai.
  7. Vai ir iespējama polises modifikācija vai atjaunošana? Uzziniet par iespējām mainīt polises segumu tās darbības laikā, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaksām.

Rūpīga informācijas izpēte pirms KASKO polises iegādes nodrošinās, ka esat finansiāli aizsargāts pret visiem jums aktuālajiem riskiem, kā arī ļaus justies droši un pārliecināti jebkurā situācijā uz ceļa. 

ceļa satiksmes negadījums

Pašrisks – dalīta atbildība

Jāatceras, ka pašrisks ir būtisks elements, kas ievērojami ietekmē KASKO polises cenu. Tas kalpo kā finansiālās atbildības dalīšanas mehānisms starp apdrošinātāju un polises īpašnieku, veicinot apdomīgāku transportlīdzekļa lietošanu. Izvēloties augstāku pašrisku, jūs samazināt savu polises cenu, bet uzņematies lielāku daļu finansiālā riska apdrošināšanas gadījumā – piemēram, ja iekļūstat avārijā. Un pretēji – zemāks pašrisks nozīmē augstāku polises cenu, bet sniedz lielāku aizsardzību un mazāk finansiālu raižu situācijā, kad notiek negadījums. Tāpēc, izvēloties KASKO polisi, būtiska ir izpratne par pašrisku un tā ietekmi, lai nodrošinātu optimālu aizsardzības un izmaksu līdzsvaru.

Back To Top