Simboli uz auto paneļa sniedz informāciju par automašīnas darbību un stāvokli. Šie simboli ir pirmā lieta, ko ievērojam, iedarbinot automašīnu, un ir ļoti svarīgi saprast to nozīmi.

Šajā rakstā apskatīsim, kāda ir dažādu simbolu nozīme un to, kā šī informācija var palīdzēt vadītājiem nodrošināt drošu braukšanu uz ceļa.

Kas ir auto paneļa simboli?

Auto paneļa simboli ir vizuāli vai tekstveida simboli, kas parasti atrodas uz automašīnas instrumentu jeb vadības paneļa. Tie sniedz informāciju par dažādām sistēmām un funkcijām automašīnā. Automašīnai var būt aptuveni 64 dažādi brīdinājuma simboli. Šie simboli var atšķirties atkarībā no automašīnas ražotāja un modeļa.

Simbolus var iedalīt divās lielās kategorijās — brīdinājuma un informatīvie.

Brīdinājuma simboli iedegas, ja ir konstatēts bojājums, kas var ietekmēt drošību braukšanas laikā vai automašīnas vadāmību. Papildus šim simbolam var būt arī paskaidrojošs teksts. Redzot sarkano brīdinājuma simbolu, nepieciešama tūlītēja rīcība. Savukārt informatīvie simboli norāda uz sistēmas kļūdām.

check engine simbols auto panelī

Brīdinājuma simbolu krāsu iedalījums

Automašīnas instrumentu panelī sastopamie simboli var būt sarkani, dzelteni, oranži, zaļi, balti vai zili. Apskatīsim, ko nozīmē katrs no tiem.

Sarkanie brīdinājuma simboli

Sarkanie brīdinājuma simboli parasti norāda par problēmām, kas prasa tūlītēju rīcību. Piemēram, zema eļļas spiediena brīdinājums vai problēmas ar bremzēm. Lai identificētu problēmu, var nākties doties uz autoservisu. Sarkanās brīdinājuma lampiņas var būt saistītas ar:

 • Traucētu ģeneratora vai akumulatora darbību
 • Pārkarsušu dzinēju
 • Bremžu darbības problēmām
 • Dzinēja eļļas problēmām

Populārākie sarkanie brīdinājuma simboli: drošības jostu atgādinājums, drošības spilvena jeb airbag brīdinājums, bojājums bremžu sistēmā, stāvbremze un zems eļļas spiediens.

Dzeltenie un oranžie simboli

Dzeltenie vai oranžie simboli bieži vien norāda uz problēmu vai nepilnību, kas neprasa tūlītēju rīcību. Tas var būt, piemēram, zema degvielas līmeņa brīdinājuma simbols. Šie simboli var būt saistīti ar:

 • Zemu vējstikla tīrītāja šķidruma līmeni
 • Stūres pastiprinātāja problēmām
 • Nepieciešamību pārbaudīt dzinēju jeb Check Engine
 • Traucētu kvēlsveču darbību
 • Nepietiekamu spiedienu riepās
 • Lietus un gaismas sensoriem

Zaļie, baltie vai zilie simboli

Tie parasti sniedz informāciju par sistēmu darbību vai aktivizētu funkciju un nav saistīti ar tehniskām problēmām. Piemēram, tālo gaismu ieslēgšana vai apstiprinājums, ka drošības jostas ir piesprādzētas. Zaļie, baltie vai zilie simboli ir saistīti ar:

 • Automašīnas apgaismojumu
 • Pagrieziena signāliem
 • Kruīza kontroli
 • Palīgsistēmu nobraukšanai no kalna

Svarīgi atcerēties, ka simbola krāsa var atšķirties atkarībā no automašīnas ražotāja un modeļa.

biežāk sastopamie auto paneļa simboli

Biežāk sastopamie simboli un to nozīme

Ikdienā visbiežāk sastapsieties ar zaļajiem, baltajiem, zilajiem vai oranžajiem simboliem, kam lielākoties ir informatīva nozīme. Vislielākā uzmanība jāpievērš sarkanajiem simboliem, kuri brīdina, ka turpināt ceļu var būt bīstami. Apskatīsim dažus no biežāk sastopamajiem simboliem.

Zems eļļas spiediens

Brīdinājuma simbols par zemu eļļas spiedienu parasti ir saistīts ar nepietiekamu eļļas daudzumu vai problēmām ar eļļas cirkulāciju automašīnas dzinējā. Šī lampiņa var iedegties, ja automašīnas eļļas līmenis ir pārāk zems vai arī ir notikusi eļļas noplūde. Šis ir brīdinājuma simbols un iedegsies sarkanā krāsā. Ja šāds brīdinājums parādās, ir svarīgi pārbaudīt eļļas līmeni, lai nerastos problēmas ar motora darbību.

Dzesēšanas šķidruma indikators

Dzesēšanas šķidruma indikators parasti norāda uz problēmām, kas saistītas ar dzesēšanas sistēmu automašīnā. Šī problēma var būt saistīta ar nepietiekamu dzesēšanas šķidruma līmeni, kas var novest pie dzinēja pārkaršanas un bojājumiem. Tāpat šis indikators var brīdināt arī par noplūdi dzesēšanas sistēmā vai traucētu dzesēšanas šķidruma cirkulāciju. Arī šis ir brīdinājuma simbols, kas iedegsies sarkanā krāsā. Iedegoties šai lampiņai, sagaidiet, kad dzinējs ir atdzisis, un pārbaudiet kāds ir šķidruma līmenis.

Zems degvielas līmenis

Zema degvielas līmeņa indikators parasti norāda uz to, ka automašīnas degvielas tvertne ir gandrīz tukša, un nepietiekams degvielas daudzums var novest pie tā, ka automašīna paliek ceļa malā, jo dzinējs nevar saņemt pietiekami daudz degvielas, lai uzturētu darbību. Šis ir informatīvs brīdinājums, kas iedegsies oranžā krāsa. Ja redzat šo indikatoru, ir laiks uzpildīt degvielas tvertni.

Drošības spilvena jeb Airbag lampiņa

Drošības spilvena jeb “Airbag” lampiņa ir saistīta ar automašīnas drošības sistēmu, kas paredzēta, lai brīdinātu par potenciālām problēmām ar drošības spilvenu darbību, kas var būt kritiski svarīgi avārijas gadījumā. Ja drošības spilvena lampiņa ieslēdzas, ir ļoti svarīgi veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādas problēmas un nodrošinātu, ka drošības spilveni varēs pareizi darboties avārijas gadījumā. Tā kā šī lampiņa brīdina par bojājumiem, kas ietekmē drošību, tā iedegsies sarkanā krāsā.

Ieslēgta kruīza kontrole

Šis simbols parasti norāda uz to, ka kruīza kontroles sistēma ir aktivizēta un gatava darbam. Kruīza kontroles sistēma ļauj vadītājam iestatīt noteiktu ātrumu, ko automašīna automātiski uzturēs bez nepieciešamības turēt kāju uz gāzes pedāļa. Ieslēgtas kruīza kontroles lampiņa visbiežāk iedegsies zaļā krāsā.

Ieslēgti priekšējie miglas lukturi

Ieslēgtu priekšējo miglas lukturu lampiņa norāda uz to, ka vadītājs ir aktivizējis automašīnas priekšējos miglas lukturus. Šie ir papildu lukturi, kas paredzēti, lai uzlabotu redzamību apstākļos, kad tā ir samazināta, piemēram, miglā, lietū vai sniega laikā. Pēc līdzīga principa darbojas arī aizmugurējie miglas lukturi.

Riepu spiediena lampiņa

Riepu spiediena lampiņa parasti norāda uz to, ka vienai vai vairākām automašīnas riepām ir novērojams spiediena kritums. Šī lampiņa ir daļa no TPMS (Tire Pressure Monitoring System) jeb riepu spiediena uzraudzības sistēmas. Lampiņas iedegšanās var būt saistīta ar dažādiem faktoriem, piemēram, spiediena zudumu gaisa noplūdes dēļ vai bojātu riepu gadījumā. Šis apzīmējums iedegsies dzeltenā krāsā. Ja šī lampiņa iedegas, ir svarīgi pārbaudīt riepu spiedienu un vajadzības gadījumā to atjaunot.

Pārbaudiet dzinēju jeb Check Engine

Pārbaudiet dzinēju jeb Check Engine brīdina par problēmu dzinēja vadības blokā vai vienā no dzinēja sistēmām. Brīdinājuma simbols var iedegties dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā, vaļīga degvielas tvertnes vāciņa gadījumā, kas izraisa problēmas ar iztvaikošanas emisiju sistēmu, kļūmes aizdedzē un citiem. Ja redzat šo simbolu, ir ieteicams nekavējoties vērsties pie servisa speciālistiem, lai veiktu profesionālu diagnostiku un noteiktu problēmas cēloni. Šī lampiņa visbiežāk iedegsies dzeltenā krāsā.

Kvēlsveču darbības indikators

Kvēlsveču darbības indikators iedegas pirms dzinēja iedarbināšanas un informē vadītāju par kvēlsveču darbības stāvokli. Šis indikators iedegsies baltā krāsā.

Kā rīkoties, ja auto panelī parādās brīdinājuma lampiņas?

Ja automašīnas panelī parādās brīdinājuma lampiņa, ir svarīgi rīkoties atbilstoši situācijai, lai novērstu jebkādas problēmas un nodrošinātu drošu braukšanu. Rīcību ietekmē tas, kāda veida lampiņa ir iedegusies.

Ja instrumentu panelī ir iedegusies sarkanas krāsas lampiņa, nepieciešama tūlītēja rīcība. Ja nespējat identificēt, kāpēc konkrētā lampiņa ir iedegusies un kā problēmu novērst, nepieciešams vērsties pēc palīdzības autoservisā.

Ja iedegusies oranžā lampiņa, visbiežāk nav nepieciešama tūlītēja rīcība un problēmu var novērst autovadītājs pats.

Lai noskaidrotu, ko nozīmē katrs no brīdinājumiem, var izmantot rokasgrāmatu, kura parasti, iegādājoties transportlīdzekli, ir atrodama komplektācijā. Tajā ir atrodama informācija par to, kādas lampiņas konkrētajam transportlīdzeklim ir un ko tās nozīmē.

Automašīnas uzturēšana

Regulāra automašīnas apkope ir būtisks faktors, kas palīdzēs nodrošināt automašīnas drošību, efektivitāti un ilgmūžību. Regulāras pārbaudes var atklāt problēmas ar bremzēm, eļļas līmeni vai dzinēja darbību, kas ļaus identificēt problēmas pirms brīdinājuma simbolu iedegšanās un nopietnas problēmas rašanās. Rūpīga pieeja automašīnas apkopei un ikdienas ekspluatācijai var palīdzēt izvairīties no nepatīkamām situācijām un veicināt drošu un efektīvu braukšanas pieredzi.

Papildus automašīnas apkopei, ir būtiski sekot līdzi OCTA derīguma termiņam, jo tieši OCTA apdrošināšana ir tā, kas paredz kompensāciju cietušajam, ja Jūsu automašīna nav tehniskā kārtībā un ir izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu. OCTA polises izmaksas var ietekmēt automašīnas Bonus Malus klase, kuru savukārt ietekmē autovadītāja izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits. Tomēr, lai nosegtu plašākus riskus, papildus ir ieteicama arī KASKO apdrošināšana.

Kopsavilkumā, automašīnas paneļa simboli ir būtisks signālu kopums, kas norāda uz iespējamām problēmām vai nepieciešamību veikt automašīnas apkopi. Svarīgi būt uzmanīgiem un reaģēt uz šiem brīdinājumiem, lai nodrošinātu optimālu automašīnas darbību un drošību.

Back To Top