Pēdējo reizi atjaunots: 03.03.2023 |  Lejupielādēt MANAPOLISE.LV Lietošanas Noteikumus (PDF)

 

1.  Vispārēja informācija

1.1.  Portāls www.manapolise.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir paredzēts apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanai Portāla apmeklētājam un / vai lietotājam (turpmāk tekstā – Lietotājs). Apdrošināšanas piedāvājumus izsaka Portālā minētās apdrošināšanas sabiedrības, kuras nodarbojās ar apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, turpmāk tekstā - Apdrošināšanas sabiedrības.

1.2.  Portāla darbību nodrošina apdrošināšanas brokeris SIA "RD AB", reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103657075 (turpmāk tekstā – RD AB). 

1.3.  Pirms RD AB pakalpojumu saņemšanas un tā iegādes Lietotājam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un Privātuma politiku. Ja Lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem un/vai Privātuma politikai, Lietotājs nevar iegādāties un saņemt RD AB piedāvātos pakalpojumus. Šie Lietošanas noteikumi regulē Lietotāja un RD AB savstarpējās attiecības RD AB pakalpojumu saņemšanas laikā un pēc tās un ir uzskatāmi par līguma nosacījumiem.

1.4.  Portālā pieejamo pakalpojumu Lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā Lietotājiem, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā. Portālā piedāvātie pakalpojumi un informācija ir paredzēta tikai privātai lietošanai.

1.5. Portāls, Lietotājam piekrītot, ir tiesīgs informēt Lietotāju par Portālā pieejamajiem jaunumiem, izmaiņām, kā arī nosūtīt pieprasīto informāciju uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru.

1.6.  RD AB negarantē, ka Portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. RD AB negarantē un nav nekādā veidā atbildīgs par Apdrošināšanas sabiedrību un citu sadarbības partneru kļūdām un/vai traucējumiem to IT sistēmās. Galējo apdrošināšanas polises prēmiju (cenu) nosaka Apdrošināšanas sabiedrība apdrošināšanas polises noslēgšanas brīdī un, izņēmuma gadījumos, tā var atšķirties no Portālā uzrādītās. Šādos gadījumos RD AB, pirms polises izrakstīšanas, informēs Lietotāju par izmaiņām. Portāls patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.

1.7.  Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. RD AB patur tiesības mainīt Portāla saturu un tā Lietošanas noteikumus, tos publicējot šādā interneta adresē: www.manapolise.lv. Portāla Lietotājiem ir pienākums ievērot Portāla lietošanas noteikumus. Portāls ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

 

2.  Apdrošināšanas polises pasūtīšanas nosacījumi

2.1.  Portālā ir iespējams pasūtīt apdrošināšanas polises no RD AB sadarbības partneriem - Apdrošināšanas sabiedrībām.

2.2.  Apdrošināšanas polises prēmijas apmēru (cenu) un apdrošināšanas polises noteikumus nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība.

2.3.  Pasūtot apdrošināšanas polisi, Lietotājam ir jānorāda Portālā pieprasītā informācija. Vienlaikus ar šo Lietotājs pilnvaro RD AB saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 9.2 pantu pie Lietotāja un/vai transporta līdzekļa īpašnieka un/vai tiesīgā Lietotāja telefona numura un e-pasta adreses, kas nododama Apdrošināšanas sabiedrībām, norādīt RD AB telefona numuru un e-pasta adresi. Tāpat Lietotājs, piekrītot Lietošanas noteikumiem, atsakās no jebkādiem prasījumiem, pretenzijām (tagadnes un nākotnes) pret RD AB, kas ir vai būs saistītas ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 9.2 panta izpildi, t. sk., bet ne tikai, paziņojuma nosūtīšanu par apdrošināšanas līguma izbeigšanos pirms termiņa.

2.4.  RD AB nav atbildīgs par Lietotāja nepareizu vai kļūdaini noradītu un / vai ievadītu informāciju.

2.5. Apdrošināšanas polises prēmiju (cenas) aprēķins Portālā notiek, izmantojot Portāla IT sistēmu automātisku integrāciju ar apdrošināšanas sabiedrību IT sistēmām (turpmāk tekstā – “Webservisi”). Atsevišķos gadījumos, kad apdrošināšanas sabiedrību Webservisi to neatbalsta, Portāls nevar nodrošināt apdrošināšanas prēmijas automātisko aprēķinu atsevišķo objektu, klientu un / vai Lietotāju kategorijām (piem. Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, turpmāk tekstā – OCTA, prēmijas aprēķins invalīdiem, transportlīdzekļiem ar tranzīta numura kartēm un citi). Šajos gadījumos, lai saņemtu apdrošināšanas piedāvājumu, Lietotājam ir jāsazinās ar RD AB,  piezvanot uz www.manapolise.lv norādīto tālruņa Nr. +371 22185555 vai nosūtot pieprasījumu uz info@manapolise.lv

 

3.  Apdrošināšanas polises apmaksas nosacījumi

3.1.  Portālā pasūtītās OCTA apdrošināšanas polises ir iespējams apmaksāt:

3.1.1. ar kredītkartēm (MasterCard, Visa) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā. American Express kartes apmaksai Portālā netiek pieņemtas. Uzmanību! Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.1.2.  izmantojot SWEDBANK, SEB Banka, Citadele banka vai Luminor Bank interneta banku;

3.1.3.  ar pārskaitījumu, apmaksājot RD AB priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski uz Lietotāja noradīto e-pasta adresi).

3.2.  Portālā pasūtītās KASKO un Veselības apdrošināšanas polises ir iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu, apmaksājot RD AB rēķinu (rēķins tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski uz Lietotāja noradīto e-pasta adresi).

3.3.  Ja OCTA polises apmaksa notiek ar maksājuma karti (kredītkartēm un debetkartēm) vai izmantojot Interneta bankas tiešo pieslēgumu (banklink un e-link) un apmaksas darījums ir veiksmīgs (t.i. Portāls ir saņēmis apstiprinājumu par veiksmīgi veiktu maksājumu no maksājumu apstrādes sistēmas), uz Lietotāja noradīto e-pasta adresi uzreiz tiek nosūtīts apstiprinājums par apmaksas saņemšanu.

3.4.  Ja OCTA polises apmaksa notiek ar pārskaitījumu, apmaksājot RD AB priekšapmaksas rēķinu, apstiprinājums par apmaksas saņemšanu tiek nosūtīts uz Lietotāja noradīto e-pasta adresi tikai pēc naudas saņemšanas RD AB bankas kontā.

3.5.  Ja Portālā noformētās OCTA polises apdrošināšanas prēmija (cena) ir mazāka, nekā Lietotājs ir samaksājis RD AB (t.i. atbilstoši Lietotāja pasūtījumam Portālā RD AB noformētās OCTA polises apdrošināšanas prēmija ir mazāka par Lietotāja uz RD AB kontu veikto maksājumu / maksājumiem) vai Lietotājs kļūdaini ir samaksājis RD AB par vairākiem vienlaicīgi veiktajiem OCTA polises pasūtījumiem par vienu un to pašu transportlīdzekli, Lietotāja samaksātās summas un RD AB noformētās OCTA apdrošināšanas polises prēmijas (cenas) starpība izmaksājama uz Lietotāja bankas kontu, no kura tika veikts maksājums / maksājumi par OCTA polises pasūtījumu / pasūtījumiem vai kas ir saistīts ar debetkarti vai kredītkarti, kas tika izmantota norēķinoties par OCTA polises pasūtījumu / pasūtījumiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no OCTA polises noformēšanas.

3.6.  Ja Lietotājs veicis apmaksu par OCTA polisi, bet OCTA polises izdošana nav bijusi iespējama un Lietotājs vēlas vēl nenotikušo darījumu atcelt, samaksātā summa Lietotājam tiek atgriezta 14 dienu laikā pēc Lietotāja rakstiska (t.sk. Lietotājam nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@manapolise.lv) pieprasījuma anulēt darījumu, saņemšanas.

3.7. RD AB komisijas maksa par no Lietotāja saņemtā apdrošināšanas prēmijas maksājuma apstrādi  (pasūtījuma apstrādes komisija) saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (turpmāk – “APIL”) 31.panta prasībām – 0.79 EUR.

3.8.  KASKO, Īpašuma, Ceļojumu, Nelaimes gadījumu un Veselības apdrošināšanā apstiprinājums par apmaksas saņemšanu netiek sūtīts.

 

4.  Apdrošināšanas polises sagatavošanas nosacījumi

4.1.  Ja polises apmaksa notiek ar maksājuma karti vai izmantojot Interneta bankas tiešo pieslēgumu, Portālā pasūtītās OCTA polises tiek sagatavotas tikai pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas (t.i. Portāls ir saņēmis apstiprinājumu par veiksmīgi veiktu maksājumu no maksājumu apstrādes sistēmas).

4.2.  Ja polises apmaksa notiek, apmaksājot RD AB priekšapmaksas rēķinu, Portālā pasūtītās OCTA polises tiek sagatavotas tikai pēc RD AB priekšapmaksas rēķinā noradītas summas saņemšanas uz RD AB bankas kontu.

4.3.  Ja apmaksas apstiprinājums vai priekšapmaksas rēķina apmaksa uz bankas kontu tiek saņemta darba dienās no plkst.00:00 līdz 23:00, OCTA polise tiek sagatavota tekošajā darba dienā. Ja pasūtījums tiek apmaksāts darba dienās no plkst.23:00 līdz 24:00, brīvdienās vai svētku dienās, OCTA polise tiks sagatavota tekošajā dienā vai nākamajā dienā līdz plkst.11:00. Informācija par sagatavoto polisi tiek nosūtīta uz Portāla Lietotāja noradīto e-pasta adresi, kā arī SMS veidā uz norādīto mobilā tālruņa numuru.

4.4. Brīvprātīgās transportlīdzekļa apdrošināšanas – KASKO gadījumā apdrošināšanas polise tiek noformēta tikai pēc apdrošināmā transportlīdzekļa fotogrāfiju saņemšanas, to kvalitātes pārbaudes un apstiprināšanas. Transportlīdzekļa fotografēšana jāveic RD AB norādītajā kārtībā. Transportlīdzekļa fotografēšana nav atļauta diennakts tumšajā laikā vai mākslīgā apgaismojuma apstākļos.

4.5.  Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par fotogrāfiju īstumu un patiesas informācijas sniegšanu RD AB.

 

5.  Informācijas sniegšanas un piegādes nosacījumi

5.1.  Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34., 36. un 39. pantu prasībām pirms apdrošināšanas līguma (polises) noslēgšanas, RD AB ir pienākums sniegt Lietotājam informāciju par savu darbību un piedāvātiem apdrošināšanas produktiem (tai skaitā apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu).

5.2.  Informācija par RD AB darbību ir norādīta šo noteikumu 8. punktā “Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību”.

5.3.  Informācija par piedāvātiem apdrošināšanas produktiem (tai skaitā apdrošināšanas produkta informācijas dokumenti) ir pieejama Portāla sadaļā “Mūsu sadarbības partneri un piedāvātie apdrošināšanas produkti”.

5.4.  Lietotājs piekrīt šo noteikumu 5.2. un 5.3. punktā minēto un visu citu šajos noteikumos noteikto informāciju saņemt tīmekļvietnē.

5.5.  RD AB nodrošina Portālā pasūtītās OCTA polises un / vai polises rēķina piegādi uz Lietotāja Portālā noradīto e-pasta adresi.

5.6.  Lietotājs apliecina, ka tam ir e-pasta adrese un ir atbildīgs par savas e-pasta adreses pieejamību un drošību, konfigurāciju un noslogotību.

5.7.  Ja RD AB nosūta informāciju vai dokumentus uz Lietotāja e-pasta adresi, tiek uzskatīts, ka informācija vai dokuments ir nosūtīts ar nosūtīšanas brīdi.

5.8.  Polises un / vai polises rēķina oriģināla izdruku, kā arī informāciju par RD AB darbību un piedāvātiem apdrošināšanas produktiem (tai skaitā apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu) papīra formā ir iespējams bez maksas saņemt ierodoties personīgi RD AB birojā Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00).

6.  Apdrošināšanas polises segums, darbība, izmaiņas un atgādinājumi

6.1.  OCTA apdrošināšanas polise ir spēkā saskaņā ar noformētās apdrošināšanas polises noteikumiem un tikai pēc apstiprinājuma par OCTA apdrošināšanas polises spēkā stāšanos saņemšanas SMS veidā uz Lietotāja Portālā noradīto mobilā tālruņa numuru. Ja Portāla Lietotājs nav norādījis mobilā tālruņa numuru vai nav saņēmis apstiprinājumu SMS veidā, vai ir radušās šaubas par OCTA apdrošināšanas polises spēkā esamību, Portāla Lietotājam ir pienākums pārliecināties par OCTA polises spēkā esamību, piezvanot uz Portālā www.manapolise.lv norādīto tālruņa Nr. +371 22185555 vai apmeklējot tīmekļvietni: https://services.ltab.lv/lv/CheckOCTA .

6.2. Ja Portāla Lietotājs nav norādījis savu mobilā tālruņa numuru vai to ir norādījis nekorekti, vai ir atteicies no portāla sūtījumu saņemšanas, vai ir norādījis nekorektu e-pasta adresi, vai arī to vispār nav norādījis, šādos gadījumos RD AB nenodrošina atbilstošo sūtījumu nosūtīšanu un nenes nekāda veida atbildību par atgādinājuma nesaņemšanas saistītiem zaudējumiem.

6.3.  Portāla Lietotājam, tuvojoties apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām, ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par apdrošināšanas polises spēkā esamību, neatkarīgi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai nesaņemšanas fakta.

6.4. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņu gadījumā Portāla Lietotājam, apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam, ir pienākums nekavējoties paziņot par izmaiņām RD AB, izmantojot Portālā norādīto e-pasta adresi: info@manapolise.lv

6.5. Gadījumā, kad Portāla Lietotājs, apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, tad atgādinājumu par polišu beigu termiņu nosūtīšana netiek nodrošināta un RD AB neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā neesamības gadījumā.

6.6.  RD AB ir tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un apdrošināšanas polises.

 

7.  Izņēmumi un ierobežojumi

7.1. Informācija, kura ir sastopama Portālā ir rūpīgi pārbaudīta un atlasīta, lai tā atspoguļotu Portāla pamatmērķi – apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanu Portāla Lietotājiem. Taču Portāls un RD AB nav atbildīgi par kļūdām vai nepilnībām, kuras ir radušās Portāla saturā.

7.2.  Portāls un RD AB nav atbildīgi par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, izmantojot Lietotāja personas datus un kontaktinformāciju.

7.3.  Portāls un RD AB nav atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai izdevumiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam Lietotājam un/vai jebkurai trešai personai:

7.3.1.  sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;

7.3.2.  kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežoties, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;

7.3.3.  kas ir radušies Portāla Lietotājam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;

7.3.4.  kas ir radušies Portāla Lietotājam norādot nepareizu OCTA polises spēkā stāšanās datumu;

7.3.5.  sakarā ar OCTA polises laicīgu nesagatavošanu;

7.3.6.  sakarā ar naudas soda uzlikšanu par braukšanu bez OCTA polises, Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam Lietotājam un/vai jebkurai trešai personai neievērojot OCTA polisē (apdrošināšanas līgumā) norādīto darbības termiņu;

7.3.7.  sakarā ar paziņojuma par apdrošināšanas līguma izbeigšanos pirms termiņa saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 9.2 pantu nenosūtīšanu.

7.4. Portāla Lietotājs piekrīt, ka RD AB maksimālais atbildības apmērs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam Lietotājam un/vai jebkurai trešai personai saskaņā ar šiem Lietošanas Noteikumiem kopā nevar pārsniegt 500 (pieci simti) EUR.

 

8.  Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

8.1.  RD AB, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (turpmāk – “APIL”) 34. un 36. pantu ir pienākums pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniegt Klientam un / vai Portāla Lietotājam šādu informāciju:

8.1.1. RD AB ir apdrošināšanas starpnieks, reģistrācijas numurs 40103657075, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021, Latvija, tālruņa numurs: +371 22185555, elektroniskā pasta adrese: info@manapolise.lv

8.1.2. RD AB ir reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā kā apdrošināšanas brokeris. Pārliecināties par RD AB reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā var Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.bank.lv

8.1.3. RD AB nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

8.1.4. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav RD AB tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

8.1.5. RD AB nodarbojas ar  apdrošināšanas  izplatīšanu klienta vārdā un interesēs. RD AB sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi.

8.1.6. RD AB atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. RD AB saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā. Apdrošināšanas prēmiju un RD AB atlīdzības apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrības.

8.1.7. RD AB ir sadarbības līgumi par apdrošināšanas produktu izplatīšanu ar zemāk norādītajām apdrošināšanas sabiedrībām vai dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm:

 

AAS BALTA

Reģistrācijas numurs: 40003049409

Adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija.

Telefons: (+371) 67522275

E-pasts: balta@balta.lv
 

AAS Baltijas Apdrošināšanas  Nams

Reģistrācijas  numurs: 40003494976

Adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Telefons: (+371) 67080408

E-pasts: office@ban.lv
 

AAS BTA Baltic Insurance Company

Reģistrācijas numurs: 40103840140

Adrese: Sporta 11, Rīga, LV-1013, Latvija.

Telefons: (+371) 26121212

E-pasts: bta@bta.lv

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Reģistrācijas numurs: 40103942087

Adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004 Latvija.

Telefons: (+371) 8888

E-pasts: info@compensa.lv
 

ADB Gjensidige Latvijas filiāle

Reģistrācijas numurs: 40103595216

Adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija.

Telefons: (+371) 67112222

E-pasts: info@gjensidige.lv
 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Reģistrācijas numurs: 40103599913

Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija.

Telefons: (+371) 1887

E-pasts: info@ergo.lv
 

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Reģistrācijas numurs: 40103201449

Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija.

Telefons: (+371) 67338333

E-pasts: info@if.lv

 

9.  Apdrošināšanas terminu skaidrojums

9.1.  Pašrisks: Pašrisks ir apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteiktā zaudējumu daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un klientam būs jāsedz pašam.

9.2. Virsapdrošināšana: ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību. Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana atbilstoši šā panta pirmajai daļai, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ievērojot kompensācijas principu.

9.3. Zemapdrošināšana: Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

 

10.  Intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība

10.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder tikai un vienīgi RD AB. Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas RD AB atļaujas ir aizliegta un sodāma normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

10.2. Visa informācija, kas tiek iegūta par Portāla Lietotāju, Lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus Portālā, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Portāla Privātuma politiku. Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi Lietotājs var iegūt Privātuma politikā.

10.3. Lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati t.sk. fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un var tik saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pret šo personu var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem. Lietotājs nododot  RD AB fizisko personu datus apstrādei, atbild par tiesisko pamatu personas datu nodošanai vai pilnvarojuma iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem, ja tie nav Lietotāja personas dati.  

10.4. RD AB ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Lietotājam piekļuvi Portālā, ja konstatē šo Lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

10.5. Saņemot RD AB pakalpojumus un nododot Portāla rīcībā savu e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Portāla Lietotājs ir informēts, ka tajos gadījumos, kad būs piekritis saņemt atgādinājumus par OCTA polises termiņa beigām, tad tas saņems atgādinājumus par OCTA polišu darbības termiņiem, kā arī Portāla Lietotājs sniedzot piekrišanu pilnvaro RD AB pieprasīt apdrošināšanas sabiedrībām informāciju par Portāla Lietotāja transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanas polišu darbības termiņiem, lai nodrošinātu savlaicīgu OCTA atgādinājumu nosūtīšanu Lietotājam ar mērķi Lietotājam palīdzēt ievērot Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma normas attiecībā uz Portāla Lietotāja transportlīdzekļa apdrošināšanu. Ja Lietotājs neizvēlas saņemt atgādinājums par OCTA polises termiņa beigām, tas apliecina, ka necels pretenzijas pret RD AB par nenosūtītiem atgādinājumiem. Šis nosacījums ir būtiska Lietošanas noteikumu sastāvdaļa.  

 

11.  Strīdu izskatīšanas kartība

11.1. RD AB atbilstoši APIL 46. un 47. pantu prasībām izskata sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu un / vai Portāla Lietotāju saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas procedūru. Ja šādā veidā strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

 

12.  Vispārējs brīdinājums par atbildību

12.1. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 20. panta noteikumiem, transportlīdzekļu īpašnieku, valdītāju un turētāju pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē. Piedalīšanās ceļu satiksmē bez spēkā esošā OCTA līguma ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja atbildība.

12.2. Par svešas mantas tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tas resursu darbību (datorkrāpšanu), nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm draud kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

 

13.  Citi noteikumi

13.1. RD AB patur sev tiesības vienpusējā kārtībā bez jebkāda brīdinājuma grozīt šos Lietošanos noteikumus, nopublicējot jaunu redakciju Portālā. Lietošanos noteikumu jauna redakcija ir spēkā sākot no to nopublicēšanas brīža.

Klientu atsauksmes

Man ir ļoti laba pieredze OCTA polises iegādē ManaPolise.lv. Esmu ieteicis to arī saviem draugiem, kuri tagad arī pastāvīgi iegādājas OCTA šeit.
Ivars no Rīgas
Vislabāk man patīk, ka varu salīdzināt dažādu apdrošināšanas kompāniju cenas. Dažkārt cenu starpība ir patiesi liela. Uzskatu, ka ManaPolise.lv izmantot ir ļoti ērti un vienkārši.
Santa no Tukuma
Tā kā ikdienā ir tik daudz lietu, par ko jāatceras, man ļoti patīk, ka ManaPolise.lv sūta man atgādinājumu par to, ka tuvojas OCTA polises darbības termiņa beigas. Es tikai izvēlos izdevīgāko piedāvājumu un veicu apmaksu. Pērku polises savam auto šeit jau 2 gadus.
Larisa no Jūrmalas
Esmu lauksaimnieks un dzīvoju laukos. Lai atvieglotu apdrošināšanas iegādi, izmantoju ManaPolise.lv, jo OCTA apdrošināšanu varu iegādāties jebkurā brīdī, dažu minūšu laikā, man nekur nav jābrauc.
Guntis no Balvu rajona

Наши партнеры

Безопасная оплата

Наши партнеры

Безопасная оплата

Visa
Mastercard
Citadele
Nordea
Swedbank
SEB