Turpinot centienus samazināt emisijas un veicināt atbildību par vidi, ir radušies inovatīvi risinājumi, lai risinātu transportlīdzekļu radītā piesārņojuma problēmas. Viens no šādiem risinājumiem, kas kļūst arvien populārāks, ir AdBlue šķīdums.

AdBlue ir preču zīmes apzīmējums dīzeļdegvielas izplūdes šķīdumam, ko izmanto transportlīdzekļos ar selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) sistēmām, lai samazinātu kaitīgos izmešus. AdBlue ir nepieciešams, lai automašīna atbilstu vides standartiem un būtu draudzīgāka apkārtējai videi.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kas ir AdBlue, kādi ir ieguvumi no tā un kā to pareizi lietot.

kas ir adblue

Kādi ir AdBlue ieguvumi? 

AdBlue ir dzidrs, netoksisks šķidrums bez smaržas, kas galvenokārt sastāv no attīrīta ūdens un urīnvielas (32,5%). To izmanto selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) sistēmās, kas uzstādītas ar dīzeļdegvielu darbināmos transportlīdzekļos. Ievadot dīzeļdzinēja izplūdes gāzu plūsmā, AdBlue reaģē ar kaitīgo slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju, pārvēršot tos nekaitīgā slāpeklī un ūdens tvaikos. Šī ķīmiskā reakcija notiek SCR katalizatorā, efektīvi samazinot NOx emisijas līdz pat 90%. AdBlue tiek uzglabāts tam paredzētā tvertnē transportlīdzeklī un tiek dozēts automātiski.

AdBlue piedāvā vairākas priekšrocības. Pastāstīsim par galvenajām no tām. 

Emisiju samazināšana

AdBlue izmanto transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar selektīvās katalītiskās samazināšanas (SCR) sistēmām. Kad AdBlue tiek ievadīts izplūdes gāzu plūsmā, tas palīdz pārvērst kaitīgo slāpekļa oksīdu emisiju nekaitīgā slāpeklī un ūdens tvaikos, ievērojami samazinot gaisa piesārņojumu.

Pagarināts dzinēja kalpošanas laiks

SCR sistēmas, kurās tiek izmantots AdBlue, var palīdzēt pagarināt dzinēja kalpošanas laiku. Samazinot kaitīgo izmešu daudzumu, AdBlue palīdz uzturēt tīrāku un efektīvāku dzinēja darbību laika gaitā.

Ietekme uz vidi

Samazinot NOx emisijas, AdBlue palīdz uzlabot gaisa kvalitāti un palīdz mazināt transportlīdzekļu emisiju radīto kaitējumu videi. Tas palīdz izpildīt stingros emisiju noteikumus, ko noteikušas regulējošās iestādes visā pasaulē.

Degvielas izmantošanas efektivitāte

Lai gan pats AdBlue tieši neuzlabo degvielas efektivitāti, SCR sistēmas var optimizēt dzinēja veiktspēju, potenciāli uzlabojot degvielas ekonomiju. Nodrošinot efektīvāku sadegšanu un samazinot vajadzību pēc izplūdes gāzu recirkulācijas, SCR sistēmas dažos gadījumos var palīdzēt ietaupīt degvielu.

Atbilstība noteikumiem

Daudzas valstis ir ieviesušas stingrus emisiju standartus dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem, lai novērstu gaisa kvalitātes problēmas. AdBlue ļauj transportlīdzekļu ražotājiem ievērot šos noteikumus, efektīvi samazinot NOx emisijas, nodrošinot atbilstību juridiskajām prasībām.

Daudzpusība

AdBlue izmanto ne tikai pasažieru transportlīdzekļos, bet arī komerciālos kravas automobiļos, autobusos, lauksaimniecības tehnikā un citās dīzeļdegvielas iekārtās, kas aprīkotas ar SCR sistēmām.

Kopumā AdBlue ir izšķiroša nozīme, samazinot dīzeļdzinēju ietekmi uz vidi, uzlabojot gaisa kvalitāti un palīdzot transportlīdzekļu ražotājiem ievērot emisiju noteikumus. 

kā pareizi lietot adblue

Kā pareizi lietot AdBlue?

Efektīva AdBlue izmantošana ir ļoti svarīga dīzeļdzinēju transportlīdzekļu īpašniekiem, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību emisiju noteikumiem un nodrošināt optimālu dzinēja darbību. AdBlue izmantošanas process ir salīdzinoši vienkāršs. Turklāt ir svarīgi izmantot sertificētus AdBlue risinājumus, lai garantētu šķidruma tīrību un efektivitāti. Sekojiet tālāk norādītajiem soļiem. 

Atrodiet AdBlue tvertni. Lielākajai daļai mūsdienu dīzeļdzinēju transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar selektīvās katalītiskās samazināšanas (SCR) sistēmām, ir atsevišķa AdBlue tvertne. Šī tvertne parasti atrodas netālu no dīzeļdegvielas tvertnes, bieži apzīmēta ar zilu vāciņu vai etiķeti.

Pārbaudiet AdBlue līmeni. Pirms AdBlue uzpildes, ieteicams pārbaudīt šķidruma līmeni AdBlue tvertnē. Daudziem transportlīdzekļiem ir paneļa brīdinājuma gaisma, kas norāda, kad AdBlue līmenis ir zems. Konkrētus norādījumus par AdBlue līmeņa pārbaudi skatiet sava transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

Iegādājieties AdBlue. AdBlue ir plaši pieejams degvielas uzpildes stacijās, auto rezerves daļu veikalos un citās mazumtirdzniecības vietās. Varat to iegādāties dažādu izmēru konteineros, tostarp pudelēs vai lielapjoma konteineros.

Sagatavojieties uzpildīšanai. Pārliecinieties, ka jums ir piltuve (ja nepieciešams) un cimdi, lai aizsargātu rokas uzpildes procesa laikā. Noņemiet AdBlue tvertnes vāciņu. Dažiem transportlīdzekļiem var būt nepieciešams pagriezt vāciņu, lai to atbloķētu. Lēnām ielejiet AdBlue tvertnē, izmantojot piltuvi. 

Izvairieties no pārpildes. Nepārpildiet AdBlue tvertni. Lielākajai daļai tvertņu ir norādīta maksimālā uzpildes līnija, lai novērstu pārpildīšanu. Kad AdBlue tvertne ir piepildīta līdz atbilstošajam līmenim, droši uzlieciet vāciņu, lai novērstu noplūdi. Pēc uzpildīšanas pārbaudiet, vai ap AdBlue tvertni nav noplūdes.

Veicot šīs darbības, jūs pareizi uzpildīsiet sava transportlīdzekļa AdBlue tvertni, tādējādi palīdzot uzturēt optimālu emisiju kontroles veiktspēju. Ja neesat pārliecināts par kādu procesa aspektu, skatiet sava transportlīdzekļa rokasgrāmatu vai konsultējieties ar kvalificētu mehāniķi.

Adblue uzpilde

Vai AdBlue ietekmē laika apstākļi?

Jā, AdBlue var ietekmēt laika apstākļi, sevišķi ļoti augstas vai zemas temperatūras. AdBlue ir šķīdums uz ūdens bāzes, kas satur urīnvielu, un, tāpat kā jebkurš ūdens bāzes šķidrums, tas var sasalt zemā temperatūrā. AdBlue sasalšanas temperatūra ir aptuveni -11°C. 

Svarīga ir arī pareiza šķīduma uzglabāšana. AdBlue ir svarīgi glabāt tam ieteicamajā temperatūrā, vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Liels karstums var izraisīt šķidruma izplešanos, izraisot noplūdi vai tvertnes bojājumus.

Rezumējot, lai gan AdBlue parasti ir izturīgs pret mēreniem laikapstākļiem, ekstremālas temperatūras var ietekmēt tā efektivitāti un veiktspēju. 

AdBlue ir svarīga loma kaitīgo slāpekļa oksīda (NOx) emisiju samazināšanā no dīzeļdzinējiem. Tam ir liela nozīme gaisa piesārņojuma novēršanā un stingro emisiju noteikumu ievērošanā visā pasaulē. Izprotot AdBlue lomu un iekļaujot to dīzeļdzinēja transportlīdzekļu apkopes rutīnā, vadītāji var aktīvi piedalīties izmešu ietekmes uz vidi mazināšanā un ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā.

Lai iepazītos ar izdevīgiem piedāvājumiem Jūsu automobiļa apdrošināšnanai, apmeklējiet Manapolise.lv.

Back To Top