Katrai lidsabiedrībai ir savi noteikumi ceļošanai ar bērniem. Tie attiecas gan uz grūtnieču ceļošanu, ceļošanu ar jaundzimušajiem un maziem bērniem, bērna ceļošanu bez pavadoņa, noteikumiem par sēdeklīšu izmantošanu lidmašīnu salonos u.c.

Pirms ceļošanas ar bērniem vai bērnu, došanās ceļā bez pavadoņa aicinām rūpīgi iepazīties ar aviokompānijas noteikumiem tās mājaslapā, vai zvanot uz konkrētās aviokompānijas norādīto tālruni.

Doties ceļojumā kopā ar bērniem nepieciešams plānot savus ceļojumus, pārliecienies par nepieciešamajiem bērnu ceļošanas dokumentiem!

Robežas šķērsošana kopā ar vecāku/-iem

Nepilngadīgiem bērniem* (Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošiem, kuriem ir Latvijas Republikas valstiskā piederība), šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments – pase. Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu. Ja vecāka pasē nav šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas  apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Bērna robežas šķērsošana patstāvīgi

Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai.

Informējam, ka lidostas darbiniekiem ir pienākums atteikt reģistrāciju bērniem, kuri lido vieni, ja tiem nav pareizi noformēti dokumenti un aicinām vecākus būt disciplinētiem, un pārliecināties, vai bērnam ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti.

Robežas šķērsošana pilnvarotas personas pavadībā

Ja bērns ceļo, pilnvarotas personas pavadībā līdzi jābūt derīgai pasei, vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai. Gadījumā, ja viens no bērna vecākiem ir ārzemnieks vai bezvalstnieks, valsts robežas šķērsošanai nepieciešama otra vecāka (Latvijas pavalstnieka) notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts vai pilnvara bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā.

Bez notariāli apstiprinātās vecāku pilnvaras bērni var ceļot, dodoties skolas ekskursijā izglītības iestādes skolēnu grupā. Šādi ceļojot, skolotājam, kurš pavada grupu, jābūt līdzi noteiktas formas ceļotāju sarakstam izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā, ko izsniegusi attiecīgā izglītības iestāde un kas apstiprināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Tas aizstāj vecāku vai aizbildņu notariāli apliecinātu piekrišanu bērna ceļošanai uz jebkuru Eiropas Savienības  dalībvalsti. Tas nozīmē, ka nav jākārto dokumenti pie notāra: vecāku pilnvara ceļošanai uz ārvalstīm tiek apliecināta ar minēto sarakstu.

Noteikti neaizmirsti noformēt arī ceļojuma apdrošināšanu.

Avots: riga-airport.com

Back To Top