11111

Kāpēc sportistu veselība ir tik dārga?

Latvijas likumdošanā ir noteikts, ka sportists pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Visi zin, ka regulāras veselības pārbaudes ir nepieciešamas, tomēr profesionālam sportistam tās jāveic obligāti. Skatoties no malas var rasties priekšstats, ka profesionālais sports ir skaists, dod veselību un spēku un prasa salīdzinoši mazus izdevumus, tomēr aiz tā visa patiesībā stāv smags treniņu darbs, traumas, liels gribasspēks un sportam veltītais laiks, kā arī ievērojams līdzekļu ieguldījums.

Profesionālajā sportā un sporta medicīnā nav iespējami mazi izdevumi, jo veselības risks ir daudzkārt palielināts, turklāt zināms risks pastāv jebkuram sportistam, pat spēlējot šahu. Ikdienā cilvēki nedomā par traumām, kas var tikt gūtas sportojot, piemēram, kaulu lūzumiem vai locītavu mežģījumiem, tomēr profesionāli sportisti nelaimes gadījumu apdrošināšanu uzskata par sev nozīmīgu pasākumu. Šādu apdrošināšanu var nodrošināt pats sportists no personīgajiem līdzekļiem vai viņa komanda, vai arī attiecīgā sporta veida Latvijas federācija vai valsts. Piemēram, daudzu sporta federāciju nolikumos ir minēts, lai saņemtu licenci dalībai sacensībās (Latvijā, Eiropā, Pasaulē), nepieciešama nelaimes gadījumu un/vai ceļojumu apdrošināšana ar noteiktiem apdrošināšanas riskiem un limitiem.

Regulāru sportistu veselības pārbaužu izdevumi ir ievērojami, tāpēc izvēloties apdrošināšanas polisi, tiek izvērtēts izdevīgākais variants apdrošināšanas risku segumam, kā arī polises cenai, jo diemžēl valsts un arī sporta federācijas nespēj nodrošināt šo pakalpojumu apmaksu.

Notiekot nelaimes gadījumam ne reti nepieciešama nopietna ārstēšana, sākot no medicīniskās palīdzības sniegšanas līdz atkārtotiem izmeklējumiem, traumas diagnosticēšanas, medikamentu izdevumiem un atlabšanas periodā rehabilitācijas kursam. Vistipiskākās traumas ir zilumi, nelielas brūces un nobrāzumi, taču sportojot tiek gūtas arī nopietnas traumas, kas prasa ārstēšanos slimnīcā un ilgāku atlabšanu – dažādi lūzumi, galvas traumas, muskuļu plīsumi un locītavu mežģījumi. Medicīnas speciālisti var brīdināt sportistus par viņu veselības stāvokli, tomēr viņiem pašiem jāpieņem lēmums par tālāko rīcību. Traumu sekas var ietekmēt gan treniņa gaitu, gan radīt veselībai draudus. Tā kā tas ir sportistu „maizes darbs”, tad viņi arī riskē ar savu veselību, uzņemoties par sevi atbildību. Gadījumos, kad sportisti bieži ceļo, ārsti līdzekļu trūkuma dēļ nevar pavadīt pietiekami daudz laika ar sportistiem un nepazīst viņu paradumus un dzīvesveidu, īpaši gadījumos, kad sportisti ceļo no komandas uz komandu, sacensību pārbraucienos, tāpēc sportistu veselību ietekmē ne tikai treniņi, bet dzīvesveids kopumā.

Latvijā piedāvātā sportistu nelaimes gadījumu un ceļojumu apdrošināšana sedz atlīdzību, nodarbojoties ar sportu gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Profesionāla sportista apdrošināšanas polisē ir norādīts viņa sporta veids, kā arī ir atrunāti speciāli nosacījumi atbilstoši viņa sporta specifikai. Polises cenu ietekmē izvēlētie apdrošināšanas riski, sporta veids, apdrošinājuma summas lielums, kā arī apdrošināšanas termiņš.

Gan nelaimes gadījumu, gan ceļojumu apdrošināšanai risku segums tiek sagatavots pēc nepieciešamās vai izvēlētās programmas un teritorijas, kā arī uz vajadzīgo termiņu. Var gadīties, ka citās valstīs veselības aprūpes sistēma atšķiras, līdz ar to arī maksājumi par medicīnas pakalpojumiem var atšķirties un iespējam, ka tie jāsedz no savas kabatas. Šādos gadījumos labi zināt, ka gan profesionāļu, gan amatieru polises darbojas 24 stundas diennaktī treniņu un sacensību laikā, kā arī ikdienā.

Nelaimes gadījumu apdrošinātie pamatriski ir:

  • Nāve un neatgriezenisks sakropļojums, kaulu lūzumi un traumas, ārstēšanās izdevumi, t.sk, ambulatorā un stacionārā palīdzība, slimnīcas nauda, pēc izvēles var pievienot apsaldējumu, apdegumu risku u.c.

Ceļojumu apdrošināšana nodrošina šādus pamatriskus:

  • Medicīnas un zobārstniecības izdevumi, medicīniskais transports, repatriācijas izdevumi.

Ne vienmēr Latvijā piedāvātās apdrošināšanas polises spēj nodrošināt pietiekami plašu risku segumu un maksimāli lielus limitus, kā tas ir ārzemju apdrošināšanas praksē. Gadās, ka sportistam iesniedzot atlīdzības pieteikumu ir jāpierāda sava traumas nopietnība un sarežģītāk ir ar pieteiktajām gadījumu lietām ārpus valsts robežām, kad citas valsts speciālisti nesniedz skaidrus medicīnas izrakstus, kā tas būtu nepieciešams Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām, tāpēc daudziem mūsu sportistiem, kuri pārstāv citas valsts komandas, ir arī tās valsts vai komandas nodrošinātā apdrošināšana.

Tomēr var teikt, ka Latvijas sportisti savai veselībai pievērš lielu uzmanību, jo jūtas atbildīgi par sevi un līdz ar to traumu risks samazinās, ņemot vērā veiktās veselības pārbaudes un iepriekš pārdomātus treniņus.

Lai noskaidrotu profesionālu sportistu viedokli par apdrošināšanas nozīmi sportistu ikdienā, mēs vaicājām, ko viņiem nozīmē apdrošināšana nu kam to viņuprāt būtu nepieciešams segt.

KažemākaAnita Kažemāka – vieglatlēte: “Apdrošināšana ir svarīga ne tikai sportistiem, bet jebkuras profesijas pārstāvim – bērniem, veca gada gājuma cilvēkiem, jo apdrošināšana savā ziņā ir rūpes par savu veselību. Mēs nevienu brīdi neesam pasargāti no dažādiem ikdienas sadzīves negadījumiem un sportisti, tieši tāpat, no dažādām traumām, gan treniņos, gan sadzīvē. Man pašai personīgi apdrošināšana ir tikai nesen, tā man ir kā garants un arī “drošības spilvens”. Sportistiem apdrošināšanas, manuprāt, vajadzētu nodrošināt valstij, jo tas sportistu pulks tā jau mums ir mazs, jo tā vismaz būtu neliela motivācija sportistiem. Kā arī daudzi sportisti neiegādājas apdrošināšanas, jo tās izmaksā dārgi, viņiem bieži nav naudas priekš vitamīniem vai sporta tērpa, līdz ar to apdrošināšana bieži neieņem 1. vietu.”

 

KasparsKaspars Stupelis – motosportists: „Apdrošināšanai ir nozīme, jo motokrosā traumas tiek gūtas visai bieži. Ar apdrošinātājiem man ir bijusi gan pārsteidzoši laba sadarbība, gan tikpat lieli sarūgtinājuma brīži. Piemēram, reizēm apdrošinātāji neizprot traumu un meklē veidu, kā nesegt rehabilitāciju. Profesionālajā sportā laicīga atbilde ir ļoti svarīga, jo sacensības notiek teju katru nedēļas nogali un esot ārzemēs, ne vienmēr var iegūt izrakstu angļu valodā, nemaz nerunājot par izrakstu latviešu valodā. Kam būtu jāsedz apdrošināšana? Tas tomēr atkarīgs no sportista statusa, bet, protams, ka sportistiem visērtāk būtu, ja to segtu kāda cita puse.”

 

KarroMatīss Karro – motosportists: „Apdrošināšana ir ļoti svarīga loma, jo piedaloties sacensības vai trenējoties Tu zini, ka būsi pasargāts un, ja rodas kādas problēmas, pilnībā nav jāuztraucas, kā tās tiks atrisinātas. Šobrīd apdrošināšanu pārsvarā sedz paši sportisti, protams, dažiem ir arī atbalstītāji, kas palīdz, kā arī komandas, kuras parūpējas par sportistu drošību. Domāju, ka apdrošināšanas kompānijai, kas uzņemtos segt sportistu apdrošināšanu, tā būtu laba reklāma kompānijai, jo sportistiem un daudz fanu un, kāpēc gan nevērsties pie tās kompānijas, kurai uzticas Tevis atbalstītais sportists?”

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*