11111

Kaimiņš appludina dzīvokli: Kā rīkoties?

Kaimiņš appludina dzīvokli

Appludināts dzīvoklis – tā ir situācija, ar ko var saskarties ikviens daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs. Tas nav patīkami, īpaši, ja radītais kaitējums ir pamatīgs. Taču, kā šādā situācijā pareizi rīkoties? Par to turpinājumā.

Iemesli, kādēļ notiek dzīvokļa appludināšana, var būt visdažādākie – sākot ar augšējo kaimiņu nenovīdību, beidzot ar cauruļvadu bojājumiem.

Kā rīkoties?

Vispirms jau – jāparūpējas par drošību un jāatslēdz elektrības padeve, lai novērstu īssavienojuma rašanās risku. Pēc tam jāsazinās ar nama pārvaldnieku, kā arī jāizsauc avārijas dienests. Par radušos situāciju jāinformē arī kaimiņš, kura dēļ applūde radusies.

Ļoti svarīgi nofotografēt vai nofilmēt radušos bojājumus – šie pierādījumi noderēs, pieprasot kompensāciju no vainīgā. Vērts pierakstīt arī aculiecinieku (ja tādi ir) vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju.

No appludinātās telpas jāizvāc visas vērtīgās mantas – elektroierīces, mēbeles, paklāji. Lai mazinātu grīdu bojājumus, tās jānoklāj ar lupatām. Zem ūdens tecēšanas vietas jānovieto trauki.

Ja noformēta mājokļa apdrošināšana, tad pēc iespējas ātrāk jāsazinās arī ar apdrošinātāju. Lai saņemtu zaudējumiem atbilstošu kompensāciju, svarīgi sagaidīt, kamēr apdrošinātājs novērtē bojājumu apmēru, un tikai tad veikt seku novēršanas darbus.

Seku likvidēšana

Jāpatur prātā – pirms remontdarbu uzsākšanas, applūdušās telpas nepieciešams izžāvēt. Turklāt, svarīgi, lai telpas tiek izžāvētas pareizi – nodrošinot labu vēdināšanu. Pretējā gadījumā pieaug pelējuma un sēnītes rašanās risks. Te gan jāatceras – ja telpās ir koka mēbeles, koka grīdas vai koka logi, pārāk ilga telpu vēdināšana var sekmēt to deformēšanos.

Kad telpas izžāvētas, tās rūpīgi jāaplūko. Ja kaut kur redzamas pelējuma pazīmes, bojātā vieta nekavējoties jāapstrādā ar speciāliem pretpelējuma līdzekļiem, lai novērstu tā tālāku izplatību. Pelējums mājoklī izplatās ļoti ātri, nodarot kaitējumu ne vien mājokļa interjeram, bet arī tā iemītnieku veselībai.

Mājokļa apdrošināšana – labākais veids, kā parūpēties par sava mājokļa drošību

No appludināta dzīvokļa nav pasargāts neviens. Taču riskus var mazināt, izvēloties piemērotu apdrošināšanas polisi.  Mājokļa apdrošināšana sedz dažādus bojājumus – tostarp mājokļa appludināšanas dēļ radušos zaudējumus. Taču, noformējot apdrošināšanas polisi, jāiepazīstas, kādi apdrošināšanas riski tajā iekļauti.

Populārākais risinājums ir visu risku apdrošināšana, kas ietver tādus riskus kā ugunsgrēka radītie bojājumi, vētras un citu dabas stihiju radītie zaudējumi, zādzība, laupīšana, vandālisms, appludināšana, elektrosistēmas radītie bojājumi. Tomēr, izvēloties šādu risinājumu, nevajadzētu paļauties tikai uz tā nosaukumu vien, bet gan rūpīgi iepazīties ar visiem līguma nosacījumiem.

Izvēloties nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi, jāņem vērā:

  • Apdrošināta mājokļa iedzīve – izvēloties apdrošināt mājokļa iedzīvi, apdrošināts tiks viss, kas atrodas Tavā mājoklī – piemēram, mēbeles, paklāji, sadzīves tehnika, elektroierīces;
  • Civiltiesiskā apdrošināšana – šāda veida apdrošināšana pasargā no lieliem izdevumiem situācijās, kad Tavas vainas dēļ applūdis kaimiņu dzīvoklis vai radušies kādi citi bojājumi trešās personas īpašumam un mantai

Nekustamā īpašuma apdrošināšanu nodrošina vairākas apdrošināšanas kompānijas, tādēļ, lai izvēlētos savām prasībām atbilstošāko, vērts salīdzināt vairākas iespējas un tikai tad pieņemt lēmumu. Atšķirīgi ir ne tikai nodrošinātie riska segumi, bet arī līguma nosacījumi un polises izmaksas.

Mājoklis ir vērtība, kas saistās ar drošību. Taču, lai tajā patiešām varētu justies droši, ir svarīgi par to pienācīgi rūpēties. Protams, situācijas var būt dažādas – var notikt arī neparedzamais. Tieši tādēļ ir tik svarīgi zināt, kā pareizi rīkoties negadījuma brīdī, kā arī padomāt par soļiem, kas jāveic, lai sagatavotos nepatīkamiem starpgadījumiem.

Elīna Strepetova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*