11111

Kādēļ svarīga nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Kādēļ svarīga nelaimes gadījumu apdrošināšana

Apdrošināšanas mērķis ir segt noteikta riska radītos finansiālos zaudējumus personai, kas sevi apdrošina. Veicot šo soli, apdrošinātā persona jūtas daudz drošāk un komfortablāk gadījumā, ja rodas kādas traumas vai nākas doties ārstēties ambulatori vai uz slimnīcu. Kad notiek nelaime, medicīniskās izmaksas vienmēr šķiet biedējošas, bet, lai no šīs sajūtas izvairītos, ir tikai viena lieta, kas būtu jāizdara – jāiegādājas nelaimes gadījumu apdrošināšana. Neviens dzīvē neplāno, ka ar viņu notiks nelaimes gadījums. “Jā, ar citiem notiek visādas nelaimes, bet tieši ar mums jau noteikti nekas nenotiks’’- vai atpazīsti kādu savu paziņu vai sevi šādi sakot? Ja jā, tad lasi turpmāko rakstu, lai uzzinātu, kāpēc nelaimes gadījumu apdrošināšana ir svarīga!

Apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem ir vairāki veidi un iespējas, ko tā iekļauj:

  • darba nespēja par katru darba nespējas dienu;
  • dienas naudas atmaksa par katru slimnīcā pavadīto dienu (slimnīcas nauda);
  • atlīdzības izmaksa invaliditātes vai nāves gadījumā;
  • atlīdzība kaulu lūzumu vai traumu gadījumā;
  • atlīdzība apdegumu un apsaldējumu gadījumā;
  • kritiskās (krīzes) saslimšanas.

Darba nespēja

Vai zini, kā mainītos Tava dzīve finansiāli, ja Tu ilgu laiku slimības dēļ nespētu strādāt? Tas, ka šodien esam veseli, negarantē, ka vienmēr tā būs, un dažkārt ar mums var notikt problēmas, kuru risināšanai nākas veltīt ne tikai dažas nedēļas, bet dažkārt pat mēnešus un gadus. Šādā gadījumā apdrošināšana atlīdzinās dienas naudu par laika periodu, kurā, nelaimes gadījuma rezultātā, Tu nespēsi pildīt savus darba pienākumus.

Ārstēšanās slimnīcā

Ja nelaimes gadījuma rezultātā Tev nāksies ārstēties slimnīcā, tad šī apdrošināšana Tev atlīdzinās dienas naudu. Noskaidro pie sava apdrošinātāja, cik ilgu periodu apdrošināšana Tev apmaksātu uzturēšanos un ārstēšanos, bet zini, ka ir vairākas programmas, un katrs līmenis un veids piedāvā savu apdrošināšanas atmaksas apjomu.

Invaliditāte

Ja dzīvē kāda nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātajam iestājas invaliditāte, tad tiek izmaksāta apdrošināšas atlīdzība tādā apjomā, kā ir atrunāts līgumā.

Traumas

Iegūt kaulu lūzumus un līdzīgas traumas var gan mājās, gan darba vietā vai sporta klubā. Kad veic nelaimes gadījumu apdrošināšanu, tad pārliecinies, ka apdrošināšana iekļauj arī īpaša riska sporta veidus, ja ar tādiem nodarbojies.

Apdegumi un apsaldējumi

Apdrošināšana dod iespēju saņemt atlīdzību un segt ārstēšanās izdevumus arī apdegumu un apsaldējumu gadījumā. 

Nāve

Šis ir visbēdīgākais scenārijs, kas var notikt, ja nākas sastapties ar nelaimi, un tādā gadījumā šo atlīdzību saņem apdrošinātās personas tuvinieki. Atlīdzības apjoms būs saistīts ar apdrošinātās personas kredītsaistību apjomu, kā arī to, kāds ir bijis apdrošināšanas līgums un tā nosacījumi. Bieži vien tuvinieki nav zinājuši par to, ka cilvēks ir bijis apdrošinājies, un, lai arī šī mēdz būt sāpīga atlīdzība, tomēr godīga, ja cilvēks par to ir maksājis un nodrošinājies.

Citi iemesli apdrošināšanai

Diemžēl nākas sastapties arī ar neārstējamām vai grūti ārstējamām slimībām, piemēram, vēzi, insultu vai ērču encefelītu. Šīs ietilpst kategorijā “papildus apdrošināšanās kritiskām slimībām”. 

Ja vēlies noskaidrot un precizēt visu, kas attiecas uz nelaimes gadījumu apdrošināšanu Tev vai Tavai ģimenei, tad sazinies ar manapolise.lv!

Sargāsim sevi un savu veselību!

Elīna Strepetova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*