11111

Kā pareizi rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma

Kā pareizi rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījumaLai arī cik uzmanīgi uzvestos uz ceļa, ir situācijas, kad no ceļu satiksmes negadījuma izvairīties nav iespējams. Lai pēc ceļu satiksmes negadījuma varētu pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, svarīga ir pareizi rīkoties.

Apstākļu fiksēšana
Pirmkārt, jāfiksē notikušā apstākļi. To var darīt, uzrakstot saskaņoto ziņojumu vai izsaucot Valsts policiju. Saskaņoto paziņojumu drīkst rakstīt, ja:
• Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti divi transportlīdzekļi;
• Nav cietušo;
• Abas iesaistītās puses var vienoties par notikušā apstākļiem;
• Nav radīti bojājumi trešo personu mantai;
• Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radīti bojājumi, kuru dēļ tie nespēj vai nedrīkst braukt
Ja apstākļi neatbilst augstākminētajiem punktiem, noteikti jāiesaista policija.

Pieteikuma iesniegšana
Pēc tam, kad fiksēti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, personai, kas atzīta par cietušo, vainīgās personas apdrošinātājam jāiesniedz pieteikums par zaudējumiem. Pieteikums iesniedzams klātienē, telefoniski vai apdrošinātāja interneta vietnē.
Daļa apdrošināšanas kompāniju nodrošina papildu pakalpojumu – tā saucamo tiešo zaudējumu regulēšanu. Šādā gadījumā cietusī puse var doties arī pie sava apdrošinātāja.
Ņemot vērā lielo konkurenci, apdrošinātāji piedāvā arvien jaunus pakalpojumus un bonusus, lai pie viņiem iegādātā OCTA polise būtu vēl izdevīgāka. Jāņem gan vērā, ka par papildu iespējām tiek prasīta arī atsevišķa samaksa, tādēļ katram autovadītājam būtu jāizvērtē, kāds pakalpojums viņam ir noderīgāks.
Termiņš, kurā negadījumā cietušajai personai jāiesniedz saskaņotais ziņojums, ir viens gads. Ja tiek pretendēts uz apdrošināšanas atlīdzību par veselībai radīto kaitējumu, pieteikuma iesniegšanas termiņš ir trīs gadi. Personai, kas vainīga ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, savs saskaņotā ziņojuma eksemplārs apdrošināšanas kompānijai jāiesniedz desmit dienu laikā kopš negadījuma.
Ja ceļu satiksmes negadījuma apstākļu fiksēšanā iesaistīta Valsts policija un sastādīts protokols, zaudējumu pieteikšanas kārtība ir tāda pati, kā saskaņotā ziņojuma sastādīšanas gadījumā. Taču apdrošinātāji visu nepieciešamo informāciju par ceļu satiksmes negadījumu pieprasīs policijai.

Pieteikuma izvērtēšana
Kad saņemts pieteikums, apdrošinātājs novērtē ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, kā arī nepieciešamību veikt transportlīdzekļa apskati, lai novērtētu radušos zaudējumus. Lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu tiek pieņemts trīs mēnešu laikā pēc rakstveida pieteikuma saņemšanas, taču ne vēlāk kā mēnesi pēc visu vajadzīgo dokumentu iesniegšanas.

Ja pamesta notikuma vieta
Gadījumā, ja viena no negadījumā iesaistītajām pusēm patvaļīgi pamet notikuma vietu vai atsakās sastādīt saskaņoto ziņojumu, otrai pusei nekavējoties par to jāziņo Valsts policijai. Šādā situācijā pieteikums par atlīdzības saņemšanu cietušajai pusei jāiesniedz otras negadījumā iesaistītās puses apdrošinātājam.
Ja automašīnas apdrošināšana otras puses transportlīdzeklim nav noformēta un atlīdzība jāizmaksā no Garantijas fonda, prasība jāiesniedz LTAB (Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam).
Svarīgi atcerēties – lai prasība par atlīdzības saņemšanu tiktu izskatīta, tajā jānorāda arī otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. To var noskaidrot ar LTAB interneta vietnē esošā atbildīgā transportlīdzekļa meklēšanas rīka palīdzību. Ja šo informāciju nav iespējams noskaidrot, atlīdzība no Garantijas fonda tiek izmaksāta tikai par personai nodarītiem zaudējumiem.

Nobeiguma vietā
Neatkarīgi no tā, kādi bojājumi ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušies, svarīgi tomēr sastādīt saskaņoto ziņojumu vai iesaistīt Valsts policiju. Piemēram, ja vēlāk atklājas, ka radušies bojājumi ir lielāki, nekā sākotnēji šķita un ir vēlme tomēr pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību, prasība var tikt noraidīta, jo apdrošinātājam nav iespējas izvērtēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus.

Zane Kruglova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*