11111

Iegaumē, kā ievērot ugunsdrošību savā darbavietā

Katrā darbvietā ugunsdrošība var atšķirties, kā arī, izvēloties aizsardzības līdzekļus un dažādas aizsardzības sistēmas, būs atšķirīgas. Nedrīkst aizmirst par uzņēmuma darbiniekiem, ja konkrētajā uzņēmumā strādā vairāk nekā 100 darbinieku, tad nepieciešams izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un evakuācijas plānu, lai nelaimes laikā nerastos panika darbinieku starpā.

Lielos uzņēmumos vadītājiem ir jāparūpējas par to, lai pats uzņēmums būtu, apdrošināts, kā arī lai darbinieki būtu apdrošināti.

Lai uzņēmumā neizveidotos bīstamas situācijas, nepieciešams:

  • Savā darbavietā aiz sevis savākt liekos atkritumus, jo papīri var aizdegties.
  • Darbavietā jāsmēķē tam paredzētās vietās, un cigarete kārtīgi jānodzēš.
  • Nepārslogo elektrotīklu.
  • Kopētājus, kafijas aparātus novieto tā, lai tie neatrastos uzliesmojošu priekšmetu tuvumā. Kā arī sildītājus, nedrīkst novietot tieši blakus sienai.
  • Ja darbiniekam, vai kādam kolēģim ir sabojājusies elektroierīce, tad uzreiz ir jāreaģē un tā jāatvieno, kā arī katras darba dienas beigās jāizslēdz ārā visas elektroierīces, jo, izveidojoties īssavienojumam, tās var aizdegties.

Kas jādara, ja izcēlies ugunsgrēks:

  • Jāzvana uz 112, negaidi, kad kāds cits zvanīs.
  • Nekādā gadījumā, evakuējoties nedrīkst izmantot liftu, dodies pa kāpnēm.
  • Nedrīkst vērt vaļā logus, jo tas radīs caurvēju un liesma izplatīsies.

Avots: vugd.gov.lv

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*