11111

Bērna drošība skolā un ceļā uz to

Bērni aug ātri un drīz pienāk laiks, kad viņi ir gana pieauguši, lai dotos uz skolu vai interešu pulciņiem patstāvīgi. Gan vecāku, gan izglītības iestāžu darbinieku pienākums ir iepazīstināt bērnus ar viņu tiesībām, pienākumiem un visiem nepieciešamajiem drošības pasākumiem, kas jāievēro gan mācību iestādē, gan ārpus tās. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, katrai izglītības iestādei jānodrošina skolēniem virkne drošībai veltītu apmācību. Tomēr liela nozīme ir arī vecāku sniegtajām priekšzināšanām. Jau no mazotnes bērns jāapmāca ievērot satiksmes noteikumus, kopā jāpārrunā brīvā laika pavadīšanas drošības nosacījumi un tas, kā rīkoties ekstremālās situācijās, piemēram, kā piezvanīt ugunsdzēsības dienestam, policijai vai ātrajai palīdzībai.

Ceļš uz skolu

Kad nolemts tas, ka atvase turpmāk var mērot ceļu uz un no skolas patstāvīgi, tam ir īpaši jāsagatavojas. Vispirms plānotais maršruts ir jāveic kopā ar vecākiem, rūpīgi izskaidrojot satiksmes noteikumus. Īpaša vērība jāpievērš sarežģītiem krustojumiem un vietām, kur satiksmi neregulē luksofori.

Ja uz skolu jādodas ar sabiedrisko transportu, tad jāiemāca bērnam atpazīt visus transpotlīdzekļus, kas kursē vajadzīgajā maršrutā. Jāpārrunā arī tas, kā rīkoties, ja gadījies iekāpt nepareizā transportlīdzeklī. Ja pēc skolas plānots arī patstāvīgi apmeklēt kādu interešu pulciņu, tad arī ceļš uz to iesākumā jāveic kopā un jāapspriež visi piesardzības aspekti, piemēram, kā rīkoties situācijās, kad bērnu uzrunā svešinieks vai sastapti nedraudzīgi vienaudži.

Rūpīgi jāpiedomā arī pie bērna apģērba, jo spilgtākas krāsas virsdrēbes bērns valkās, jo labāk pamanāms viņš būs citiem satiksmes dalībniekiem. Protams, jāiegādājas arī gaismu atstarojoši elementi, kas viegli piestiprināmi pie apģērba, lai bērns būtu pamanāms arī diennakts tumšajā laikā.

Skola

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka par bērna drošību skolā atbild konkrētās izglītības iestādes personāls un vadītājs. Galvenokārt skolēnu drošību apdraud savstarpējās nesaskaņas, emocionālā un fiziskā vardarbība, kā arī iespējamās traumas fizisko aktivitāšu laikā. Tieši tādēļ katras izglītības iestādes pienākums ir izstrādāt virkni drošības instrukciju, ar kurām bērni regulāri jāiepazīstina.

Jāatceras, ka skolēnam mācību iestādē ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, piemēram, ievērot ugunsdrošību vai elektrodrošību. Likumdošana nosaka, ka mācību iestādēm regulāri jāatsvaidzina audzēkņu zināšanas satiksmes noteikumu pārzināšanā, pirmās palīdzības sniegšanā un darba drošībā mācību telpās, kurās atrodas iekārtas un ķīmiskas vielas, kas var apdraudēt audzēkņu veselību un drošību.

Tāpat skolnieka pienākums ir ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus, kas paredz sevis un citu skolēnu nepakļaušanu bīstamām situācijām vai aizliegtu vielu ienešanu skolas teritorijā. Savukārt gadījumos, kad plānotas ārpusskolas aktivitātes, piemēram, klases ekskursijas, sporta sacensības vai klases pārgājieni, par skolēnu drošību jāatbild konkrētam pedagogu skaitam, kas arī nes atbildību par skolēna drošību visu pasākuma norises laiku.

Brīvā laika aktivitātes

Protams, iegūstot zināmu patstāvību, bērns sāks plānot arī brīvā laika aktivitātes kopā ar draugiem. Statistika liecina, ka tieši brīvbrīžos, kad bērnus neviens nepieskata, tiek iegūtas visdažādākās traumas, piemēram, sportojot vai pavadot laiku nepiemērotā vidē, piemēram, pamestos būvobjektos vai citās bērniem nepiemērotās vietās. Tāpēc kopā ar atvasēm jāpārrunā arī vietas, kur bērns drīkst droši atpūsties un vietas, kuras apmeklēt nedrīkst.

Protams, lai nodrošinātos pret dažādām neparedzētām situācijām noderīga būs nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas segs visus izdevumus, gūto traumu gadījumā. Tomēr, lai pēc iespējas izvairītos no dažādām nebūšanām, jānostāda strikti noteikumi un jāsaplāno bērna diena tā, lai vecāki vienmēr zinātu bērna atrašanās vietu. Tāpat jāvienojas par laiku, kad bērnam noteikti jābūt mājās un kuru nokavēt nedrīkst.

Elīna Strepetova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*