11111

Bērna drošība, paliekot mājās vienam

Bērna drošība paliekot mājās vienam

Bērns paliek mājās viens. Tas ir satraucoši gan pašam bērnam, gan arī vecākiem. Tādēļ ir svarīgi parūpēties par to, lai bērns mājās justos droši un zinātu, kā rīkoties neparedzētās situācijās. Turpinājumā dažas lietas, ko pārrunāt ar bērnu pirms viņš paliek mājās viens.

Drošības noteikumi

Pārrunājiet drošības noteikumus, kas bērnam jāievēro. Tas attiecas, piemēram, uz durvju atvēršanu svešām personām, rīcību neparedzētās situācijās un tamlīdzīgi. 

Ja pie durvīm zvana vai klauvē bērnam sveša persona, vislabāk ir to ignorēt. Ja šis cilvēks stādās priekšā kā pastnieks vai kāda dienesta darbinieks, bērnam būtu jāsaka, lai viņš atnāk vēlāk. Nekādā gadījumā nevajadzētu atklāt, ka vecāku nav mājās.

Svarīgi nodrošināt iespēju vajadzības gadījumā sazvanīt vecākus. Tas sniegs papildus drošību gan bērnam, gan vecākiem. Vislabāk vecāku vai cita uzticama pieaugušā telefona numurus uzrakstīt uz lapas un nolikt redzamā vietā.

Tas pats attiecas uz neatliekamās medicīniskās palīdzības, policijas un citu dienestu tālruņa numuriem. Svarīgi ir bērnam pastāstīt, kādās situācijās uz šiem tālruņa numuriem ir nepieciešams zvanīt. Kā zināms, neparedzētas situācijas rada satraukumu, īpaši jau bērnam, tādēļ nenāktu par sliktu pārrunāt arī to, ko teikt, zvanot, piemēram, neatliekamajai palīdzībai. Varat izspēlēt arī konkrētu situāciju, lai bērns saprot pareizu darbību secību. Zvanot uz neatliekamās palīdzības dienestu tālruņa numuriem, vispirms jānosauc adrese, notikušais, cietušo skaits, kā arī zvanītāja tālruņa numurs. Svarīgi bērnam zināt arī to, ka viņš nedrīkst beigt sarunu pirmais – jāgaida, kad to darīs neatliekamās palīdzības dienesta pārstāvis.

Bērnam būtu jāzina arī tas, kur ir avārijas izejas, un kādos veidos viņš var izkļūt no mājas. Galvenās durvis, kā zināms, ne vienmēr ir saprātīgākā rīcība – īpaši, ja ēkā izcēlies ugunsgrēks.

Durvju un logu aizvēršana

Lai palikšana mājās būtu maksimāli droša, aiztaisiet logus un durvis. Ārdurvis vislabāk aizslēgt, bet jāpārliecinās, ka bērns pats nepieciešamības gadījumā var durvis no iekšpuses atslēgt.

Bīstamās vietas un priekšmeti

Bērnam ir svarīgi saprast, kas ir bīstamie priekšmeti un vietas mājās, un cik svarīgi ir no tām izvairīties. Tas, ka bērns ir savās mājās, nenozīmē, ka viņš var darīt visu, ko vēlas. Tāpat jābūt uzmanīgam.

Nedrīkst spēlēties ar sērkociņiem, šķiltavām, nažiem un citiem bīstamiem priekšmetiem. Bez pieaugušā klātbūtnes nevajadzētu arī lietot medikamentus, izmantot tīrīšanas līdzekļus un citu sadzīves ķīmiju.

Pirmās medicīniskās palīdzības pamati

Bērnam jāzina, kā rīkoties, ja sagriezis pirkstu, sasities vai guvis citu traumu. Viņam būtu jāprot apturēt asiņošanu, uzlīmēt plāksteri un veikt citas vienkāršas darbības brūču apkopšanai. Parādi bērnam, kur atrodas mājas aptieciņa, iepazīstini ar tās saturu.

Ja nākot mājās redzams kas aizdomīgs

Ja bērns pats nāk mājās, piemēram, no skolas un pamana kaut ko aizdomīgu – izsistu mājas logu vai atvērtas durvis, viņam nevajadzētu iet iekšā, lai noskaidrotu, kas noticis. Vislabāk ir zvanīt vecākiem, policijai, doties pie kaimiņiem, draugiem vai atpakaļ uz skolu.

Lai vecāki varētu justies droši par sava bērna un mājokļa aizsardzību, noderīga var būt arī nekustamā īpašuma apdrošināšana. Tā ietver dažādus riska segumus, tādēļ var būt nozīmīgs atbalsts visdažādākajās situācijās.

Palikt mājās vienam ir atbildība. Pirms tam jāizvērtē gan bērna gatavība uzņemties šo atbildību, gan arī jāizrunā visi svarīgie faktori, kas saistīti ar drošību mājās un ārpus tās.

Elīna Strepetova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*