11111

Atpūšoties pie dabas, ievēro drošības notiekumus

Pastāv daudz dažādu noteikumu, kā rīkoties bīstamās un pat kritiskās situācijās atrodoties pie dabas, kas var notikt jebkur. Visvairāk negadījumi notiek, atpūšoties brīvā dabā, jo cilvēks, negribot, vienkārši var nejauši radīt videi apdraudējumus.

Tāpēc esi atbildīgs par savu rīcību, nepakļauj sevi un apkārtējos briesmām!

Ja plānojat kurināt grilu, atcerieties, ka grils jānovieto drošā attālumā no ēkas, tā, lai, uzpūšot stiprākam vējam, dzirksteles nevar izraisīt ugunsgrēku. Jāpārliecinās, ka grils novietots uz stabilas virsmas, lai, garām ejot, tas netiktu apgāzts.

Ja esat ieplānojuši pastaigu vai atpūtu mežā, atcerieties, izsludināto ugunsnedrošo periodu, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem tajā laikā ir aizliegts:

  • kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
  • medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
  • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Ja tomēr notikusi nelaime un nepieciešama palīdzība, zvaniet uz – 112.

Avots: vugd.gov.lv

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*